Fokus på bærekraftige kystsamfunn i 3 dager

I dag starter Laurentic Forum! Fokuset for dagen ligger på bærekraftig turisme og hvilke utfordringer og muligheter som reiselivsnæringen står ovenfor gjennom å dele kunnskap fra begge sider av Atlanterhavet.

Det nordnorske bidraget er det postdoktor Sigrid Engen fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som står for. Hun skal snakke om 3 ulike prosjekter innen bærekraftig turisme som NINA jobber med. Et av dem om avfallshåndtering i Lofotodden Nasjonalpark.

De to neste dagene er det fokus på blå økonomi og da særlig på bærekraftig vekst og sunne hav for fremtidige generasjoner. Her skal blant annet Sunniva Løviknes og Bente Olsen Husby fra Troms og Finnmark Fylkeskommune snakke om hvordan en massiv konkurs i fiskerinæringen i Hasvik kommune åpnet for nye virksomheter basert på blå økonomi. Det vil vær lignende og andre historier og diskusjoner fra Nord-Norge, nordvest-Irland, Island, og Newfoundland & Labrador (Canada).

Laurentic Forum er en transatlantisk samarbeidsplattform som fokuserer på mangfoldet av utfordringer som perifere kystsamfunn står ovenfor, i tillegg til å styrke partnerskap på tvers av medlemsregionene. 

Du finner mer informasjon og påmelding her: http://laurenticforum.com/