Aktuelt NorthNorway

Fit for 55

(Foto: Etienne Ansotte/EC - Audiovisual Service)

EU skal bli en verdensleder innen klima, og vil i år gjøre Europa “Fit for 55” med en tiltakspakke som vil forplikte og tilrettelegge for å kutte klimautslipp med 55% innen 2030.

EU skal jobbe for å øke bruken av fornybar energi, samt bedre energieffektiviteten, blant annet gjennom å bedre krav til energi- og arealeffektiviteten til bygg. Et nytt karbontoll-regelverk skal sørge for at produkter som kommer til det europeiske markedet prises etter hvor stor miljøbelastning det har vært i produksjonen og hvor klimavennlig produktet er.

Gjøre Europa klar for å oppnå reduksjon i klimaendringene

Målet er altså at pakken skal gjøre Europa i stand til å oppnå de nye klimamålene. I høst økte EU ambisjonene fra 40% utslippskutt målt fra 1990 nivået innen 2030, til 55%. Med dagens utslippsnivå ligger man an til å i beste fall oppnå 60% utslippskutt innen 2050 - dette er altså en stor satsning fra EU.

Les mer om tiltakene foreslått i Fit for 55 her.

Europakommisjonen ønsker å få til dette ved å modernisere den europeiske industrien og gjøre bedriftene i EU til klima-pionerer. De ønsker å finansiere denne moderniseringen gjennom krisefondet NextGenerationEU, og har foreslått å sette av 37% av budsjettet som er på svimlende 750 milliarder euro.

Tilrettelegge og forplikte til en grønn framtid

For å gjøre EU klar for å oppnå målene skal en rekke regler og direktiver endres eller revideres. I tillegg til den tidligere nevnte karbongrensemekanismen, kommer det en revisjon av EUs utslippskvotesystem.

Europakommisjonen foreslår blant annet endringer på reguleringsregler for energieffektivteten i byggninger, beskatning på energi, og regler relatert til hvor mye av Europas energiforbruk som må være fornybar energi. På slutten av 2021 er det også forventet at blant annet den tredje energipakken for gass vil bli lagt frem for revidering.

Les mer om klimamålene i Europakommisjonens arbeidsprogram her.

I dagens mål har EU forpliktet seg til at 20% av energien skal være fornybar, men Europakommisjonen ønsker nå å revidere dette. Disse endringene er siktet på å forplikte, og videre tilrettelegge for å oppnå klima- og miljøambisjonene.

2021 ser ut til å bli et grønt år for EU, hvor man skal sette en rekke planer til livs og gjøre Europa i stand til å gjennomføre den grønne overgangen som trengs for å bli et bærekraftig kontinent.

Til toppen