Aktuelt NorthNorway

EU stormer videre med Arktis-politikken

Stadig flere får øynene opp for Arktis – også EU. I høst leverte vi sammen med 140 andre innspill til EUs nye Arktispolitikk og nå er fasit på høringsrunden her  

Nord-Norges europakontor leverte to høringsinnspill i høst; et gjennom NSPA-nettverket og et et på vegne av landsdelen. I begge ble behovet for investeringer og bærekraftig utvikling vektlagt. 

EUs rolle i Arktis kan styrkes gjennom investeringer 

EU kommer ikke med noen lovnader i den nye oppsummeringen av høringsrunden, men får med seg at flere støtter Nord Norges syn på Arktis-politikken.  

Størsteparten av besvarelsene mente at bærekraftig utvikling og et styrket internasjonalt samarbeid er viktig for regionen, i tillegg til et økt støtte til arktisk forskning.  

Det er også et ønske om å legge Arktis-poltikken tettere opp mot EUs Green Deal, noe som kan bety muligheter for grønne satsinger i nord.   

Ikke alle like positive 

En del av høringssvarene bærer også preg av skepsis til Arktisk næringsvirksomhet. Ifølge oppsummeringen foreslår enkelte aktører at EU innfører tiltak som begrenser forbruket av Arktiske ressurser.  

Det kommer ikke klart frem hva som foreslås av tiltak, men det er snakk om forbrukeropplysning, kanskje gjennom merking av varer fra regionen.  

Andre er kritiske til petroleumsindustrien i Arktis og mener at EU må ta et tydligere standpunkt mot dette, mens andre er kritiske til fiskerinæringen i regionen uten å utdype dette videre. 

Fortsatt et stykke å gå 

Tidligere har det i Europaparlamentet blitt foreslått å stemple varer fra Arktiske strøk for å begrense etterspørselen: 

 – Det er ikke fremmed for oss på Nord-Norges Europakontor at enkelte i Europa ønsker å begrense næringsaktiviteten i Arktis. Dette viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med informasjonsarbeidet vårt her i EU-hovedstaden. Vi oppfatter at det ofte er kunnskapsmangel om lokale forhold som fører til disse forslagene, og at det ikke er mye som skal til for å overbevise skeptikerne om at EU trenger arktisk næringsvirksomhet, sier direktør ved Nord-Norges europakontor Nils Kristian Sørheim Nilsen.  

Studieturer overbeviser 

- Vi ser dette blant annet under våre studieturer til Nord-Norge, hvor vi har med oss Europaparlamentarikere for å vise de hva Nord-Norge og Arktis egentlig er. Det går fra spørsmål om pakkeliste og forventninger om en tur til øde områder, til at de blir blåst av banen når de faktisk ser aktiviteten og utviklingen som finnes i Nord. Det er akkurat denne kunnskapshevingen vi ønsker å få til, og ønsker at EUs arktispolitikk også skal omhandle for å sikre bærekraftig utvikling i Arktis.  

Veien videre 

NSPA og Nord-Norges Europakontor jobber kontinuerlig med EUs byråkrater for å utforme en best mulig Arktis-politikk som fremmer bærekraftig utvikling innen næring, kultur og miljø.  

EU planlegger å presentere en ny kommunikasjon om Arktis, eller en Arktisstrategi på høsten 2021. 

Til toppen