– EU ønsker å sette folkene i Arktis først

Foto: Tina Melfjord EUs grønne giv er kjernen i EUs arktispolitikk. Vi snakker ikke lenger om et grønt skifte, men hvordan det skal se ut, hvilke samfunn vi vil leve i. Det sa rådgiver for EUs ambassadør for arktiske saker, Iben Nielsen Ellersgaard, under vårt frokostseminar i Bodø tidligere i dag.

Ved å koble arktispolitikken til EUs programmer som Horisont Europa, vil EU blant annet skape muligheter for innovative bedrifter. En direkte link mellom politikken og EU-programmer er nytt, og vil bidra til at EU forplikter seg til å implementere målene som er satt.

Offentlig sektor må være en aktiv pådriver og tilrettelegger

Fylkesråd for plan og næring, Linda Haukland, satte fokus på det store bildet i det grønne skiftet.

– For å sikre et fredelig, bærekraftig Arktis i vekst, må vi se det store bildet. Vi ser store satsinger i Arktis, batterifabrikk både i Nord-Norge og Nord-Sverige, en gigantinvestering i en grønn industriell hub i Narvik for å nevne noen få.

Dette er satsinger uten sidestykke, som viser sannheten i Von der Leyens budskap; EU Green Deal skal være en vekststrategi som kutter utslipp og samtidig skaper jobber. Men da må det offentlige involvere seg som regional utvikler og tilrettelegger, fortsatte Haukland.

Les EUs arktispolitikk her

Må snu den demografiske trenden om vi skal kunne gripe mulighetene

Bjørn Olsen, professor ved Nord universitet, understreket behovet for å se på hvordan man skal snu den demografiske trenden i Arktis. Dersom man skal lykkes med å utnytte EUs grønne giv som en vekststrategi, må man ha nok arbeidskraft.

Da holder det ikke bare å stoppe fraflyttingen, man trenger også tilflyttere, og det klarer man ikke uten attraktive lokalsamfunn.

– For å møte disse utfordringene må man ha en kunnskapsutvikling for, om og i Arktis, uttalte Olsen.

Les også våre tweets fra arrangementet her.