Aktuelt NorthNorway

Er du kontorets nye EU-rådgiver?

Kontorbygningen med Nordske flagg - Klikk for stort bildeNord-Norges Europakontor ser etter en ny EU-rådgiver innen fagfeltene næring og transport. 

Nord-Norges Europakontor i Brussel eies av Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner. Kontoret er bemannet med direktør, to rådgivere og en trainee.  Europakontoret ble etablert 1. januar 2005 og er lokalisert sentralt i Brussel. Den overordnede målsettingen for virksomheten ved Nord-Norges Europakontor er å:

 • Fremme Nord-Norges interesser i europeiske miljø.
 • Fremme regional utvikling gjennom økt europakompetanse.
 • Bidra til at fylkene bedre utnytter mulighetene som EU og EØS-avtalen gir.

Det er nå ledig et halvårlig / sannsynligvis toårig engasjement som

Rådgiver – Næring og transport

Stillingen er direkte underlagt direktøren for kontoret, og arbeidsoppgavene vil bl.a. bestå av å:

 • Følge og analysere utviklingen innen tematiske områder som er av interesse for Nord-Norge
 • Ha særskilt ansvar for sektorene næring og transport.
 • Følge opp og sørge for en god kommunikasjon med eierfylkene.
 • Bidra i kommunikasjonsarbeidet, både mot Brussel og Nord-Norge.
 • Ha utstrakt kontakt med relevante aktører i Brussel.
 • Delta i forberedelse og arrangering av seminarer og møter.
 • Formulere høringsinnspill og notater til EU-institusjoner.
 • Andre relevante oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høgskole innen statsvitenskap/samfunnsvitenskap, og helst innen EU-relaterte studier.
 • Erfaring med EU-relatert arbeid innen sektorene næring og/eller transport.
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid, fortrinnsvis rettet mot Europa.
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid.
 • Europakunnskap, inkludert kjennskap til politiske prosesser i EU.
 • Nordområdekunnskap og forståelse for samfunnsmessige, politiske og næringsmessige forhold i Nord-Norge.
 • Solide norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråk er både norsk og engelsk.
 • Erfaring med å arrangere seminarer, møter og lignende.

Det er også en fordel om du har:

 • Særlig kjennskap til EUs politikkområder innenfor stillingens hovedansvarsområder, og gjerne også innen marin- og maritim sektor. 
 • Evne til å innhente og formidle informasjon på en god måte, både internt og eksternt til publikum i Brussel og Nord-Norge.
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
 • Et etablert nettverk både i Brussel og i Nord-Norge
 • Fransk-kunnskaper teller svært positivt, og jo bedre, dess bedre.
 • Strategiske og analytiske evner, god kjennskap til sosiale medier samt IT-kunnskap.
 • Fleksibilitet mht. arbeid utenfor kjernetid.

Som person kjennetegnes du ved å ha:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode nettverksbyggende egenskaper
 • Er en kollega som er utpreget initiativrik, kreativ, blid og utadvendt.
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne i tråd med våre ambisiøse mål.
 • Evne til å takle korte tidsfrister, ha stå-på-vilje og jobbe godt i små grupper.

Arbeidssted for stillingen er ved Nord-Norges Europakontor i Brussel. Det ønskes oppstart så raskt som mulig. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Fra bruttolønn trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglementer og avtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen, tlf + 47 991 64 970 eller e-post nils@northnorway.org.

Søknadsfrist: 2. februar 2021.

Her kan du lese mer, og søke på stillingen. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Til toppen