Energiverdenen er i endring. Arktis er i økende grad del av løsningen

f.v. MEP Urmas Paet, Anu Fredrikson, Torill Inga Røe, Geir Seljeseth, Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen. Foto: Arctic FrontiersDet var noe av kjernebudskapet fra gårdagens arrangement i Europaparlamentet. Nordnorsk energisektor og EU Green Deal var i sentrum da kontoret i samarbeid med Europaparlamentariker Urmas Paet, Arctic Frontiers og Troms og Finnmark fylkeskommune inviterte til seminar hva om fremtidens energiløsninger i Arktis betyr for EU.

Her kan du se programmet for arrangementet (PDF, 92 kB)

Endring i den geopolitiske situasjonen øker behovet for arktisk energi.

Bakteppet for arrangementet var endringen i den geopolitiske situasjonen i verden, og at det nå mer enn noensinne er viktig for Europa å være selvforsynt på energi. Det har også gjort at blikket i større grad vendes mot Arktis, fordi situasjonen øker behovet for arktisk energi.

Det var noe av budskapet til Anu Fredrikson, direktør for Arctic Frontiers, i hennes åpningstale. Men teknologisk utvikling og nye energibærere kan energikilder som tidligere har blitt ansett som utdatert, bli en del av løsningen.

Europaparlamentariker Urmas Paet understreket at krigen i Ukraina viser hvor sårbare Europa er når det kommer til energiforsyning, og at det derfor er viktig å synliggjøre hvordan Arktis kan bidra til forsyningssikkerhet, og hva EU bør bidra med for å få dette til å skje.

Viktig å synliggjøre Arktis opp mot EU

f.v. MEP Urmas Paet og Anu Fredrikson. Foto: Arctic Frontiers     – Det er viktig at de som er ekspertene på felt som er viktige både for vår region og for EU, får mulighet til å profilere seg, og komme med sin kompetanse og anbefalinger der hvor viktige avgjørelser tas, til de som er med på å ta beslutningene.

Det sa direktør ved Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen, om relevansen av slike arrangement.

Å kunne ha et arrangement som dette i Europaparlamentet, i samarbeid med en av våre nærmeste samarbeidspartnere i EU, Europaparlamentariker Urmas Paet, er en kjempemulighet for den nordnorske energisektoren. Det er mye som skjer i Nord-Norge om dagen, og det er viktig at også EU får høre om det.

Tilstede var representanter for flere Europaparlamentarikere, Den europeiske utenrikstjenesten (EEAS), Europakommisjonens departement som har ansvar for Arktis, DG MARE, og andre aktører som er opptatte av energisaker.

I panelet fra energisektoren deltok Torill Inga Røe Utvik, Manager Northern Area Unit, Equinor, som også presenterte Energi i Nord, Geir Seljeseth, leder av samfunnspolitisk avdeling, Industri Energi og Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO, Horisont Energi.

Karbonfangst og lagring en del av det grønne skiftet

Karbonfangst og -lagring ble frontet som et viktig verktøy for å lykkes i overgangen til et bærekraftig Europa, og at det er viktig at EU også ser det Norge kan tilby av teknologi og kompetanse på feltet, og satser på karbonfangst- og lagring på EU-nivå.

– Min analyse er at EU sakte, men sikkert får opp øynene for karbonfangst og -lagring som en reell bidragsyter for å lykkes med det grønne skiftet, uttalte Nils.

– Det har i lang tid vært utfordrende for Norge å få gehør for dette som en faktisk mulighet, men gjennom et tydelig budskap om hva karbonfangst og -lagring faktisk er og kan brukes til, begynner dette nå å endre seg.

Men da er det viktig at man kommuniserer dette tydelig og tar det ned på nivå som gjør det mulig også for de som ikke er eksperter på feltet å forstå fordelene og mulighetene.

Viktig å jobbe sammen for å finne løsninger

Kjernebudskapet til bedriftene som deltok i panelet, var at det er behov for et tydelig rammeverk i energisektoren, slik at man kan planlegge og investere i fremtidige løsninger. Diskusjonen bekreftet at det er en felles ambisjon om å nå 2030-målene om 55 prosent kutt i utslipp, men at det er behov for at en klargjøring rundt hvordan EU jobber for å implementere EUs arktispolitikk, som kom i fjor høst. 

– Vi trenger mer enn noensinne å samles for å finne løsninger på situasjonen vi er i. Dialog, diskusjoner, det å samle aktører fra alle deler av livet for å finne løsninger, uttalte Anu.