– Dere er best i verden, dere må vise det frem i EU

– Dere er best i verden, dere må vise det frem i EU


Fra øverst til venstre: Moderator Elain Macrae (Highlands and Islands Enterprise, Skottland). Panelet, bestående av Henna Virkkunen (Europaparlamentet), Mikael Jansen (NSPA), Åsa Wikstrøm (Den europeiske regionkomiteen) og Ilias Iakovidis (Europakommisjonen).Det var det meget tydelige budskapet fra Ilias Iakovodis fra Europakommisjonen, da han åpnet workshopen om det grønne og digitale skiftet i arktiske og nær-arktiske regioner under åerts EU Regions Week denne uka.

– Dere har en unik mulighet med de regionale eksemplene som er blitt vist her. Når dere tar i bruk program som Horisont Europa og Digitale Europa, gir EU dere muligheten til å være et utstillingsvindu, for å fortelle om løsningene dere allerede har fått til, fortsatte han.

Fire regionale videoer som viser hvordan regionene i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord- og Øst-Finland bidrar til både det grønne og digitale skiftet, la grunnlaget for paneldebatten, som besto av representanter fra Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Den europeiske regionkomiteen, Europaparlamentet og Europakommisjonen. Fra Nord-Norge var det Horisont 2020-prosjektet GIFT, som ble vist frem.

Må rope høyere

Åsa Wikstrøm, medlem av Den europeiske regionkomiteen, understreket at man må endre måten å tenke på i nord. Man må tørre å ta større plass og rope høyere på den internasjonale arenaen, for det finnes helt klart mye ekspertise på det grønne og digitale skiftet i norske, svenske, finske og skotske regionene representert i arrangementet.

– Det er behov for flere konkrete tiltak, men disse må finne sted lokalt, og må styrke det lokale og regionale nivået, samtidig som man sørger for en kortere avstand mellom EU og våre regioner i nord, uttalte Wikstrøm.

Budskapet fra både videoene og panelet var tydelig; EU må være en tydelig premissleverandør og legge føringer om man skal lykkes i det grønne skiftet.

Moderator Elain Macrae fra Highlands and Islands Enterprise i Skottland, utfordret panelet til å svare på Iakovodis sin invitasjon til å samarbeide med Europakommisjonen for å tette gapet mellom regionene og EU.

Til det svarte Mikael Janson fra NSPA: – Takk for invitasjonen, når skal vi komme?

Mer kapasitet på strømnettet

Harstad er med i Horisont 2020-prosjektet GIFT, som skal bidra til smarte, digitale og grønne løsninger for energiforsyning på øyer i Europa. Prosjektet har en overførbarhet til mer enn 1600 øyer i Europa.

Ved å la forbrukere, eller probrukere, avgjøre selv når de vil lade e-bilen eller andre gjøremål som krever mye elektrisitet, kan de selge denne kraften inn i markedet igjen, samtidig som de gir mer kapasitet i strømnettet.

Om regionuka

EU Regions Week arrangeres 11-14 Oktober 2021. Årets tema er grønn omstilling, samhold, digital omstilling og aktivt medborgerskap. EWRC arrangeres årlig og er en sentral møteplass for by- og regionalpolitikk og praksis i EU. Uka samler lokale, regionale og nasjonale aktører på tvers av grenser, hvor fokuset er å vise fram byer og regioners evne til å skape vekst og arbeidsplasser og derav demonstrere deres viktighet for å lykkes med de europeiske satsingsområdene.

Formålet med uken er å diskutere felles utfordringer, være en plattform for å bygge kompetanse, deling av «beste praksis», kunnskapsdeling og å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid og nettverksbygging.

Til toppen