Barrierene vi må gjennom for et inkluderende samfunn

Foto: Patrick Persson

Hvordan kan vi skape et mer inkluderende samfunn på tvers av landegrenser? Hvilke utfordringer og muligheter finnes med henhold til forskningsprosjekter i EU?

Forrige uke var en delegasjon fra voksenopplæring, karriere og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune, på studietur i Brussel for å få svar på disse spørsmålene og lære mer om hvordan EU jobber.  

-Vi er kommet til Brussel for å lære mer om EU og hvilke muligheter som finnes for oss her. Vi er opptatt av det grønne skifte og koblingen til kompetanse. I dag har vi fått vite mye om arbeidsmobilisering, migrasjon og satsingsområder innen FoU. Dette er viktig for oss å ta med hjem. Det er viktig for oss at Green Deal også er en vekststrategi, sier Susanne Lupton, avdelingsleder. 

- Jeg jobber med integrering og det er viktig for oss å se hvordan EU jobber med migrasjonsspørsmål, sysselsetting og inkluderende samfunn. Kan vi dra nytte av eksisterende prosjekter i EU? Vi har fått mye nyttig informasjon som vi skal undersøke videre, forteller Erle Renate Holm-Varsi, Fagleder for integrering.  

Foto: Patrick Persson

Utdanning og sosialsaker i EU

Arbeidskraftmobilisering, rekruttering og utenforskap var blant temaene som ble diskutert under besøket. Delegasjonen fikk også høre mer om kompetansen for det grønne skiftet av Are Turmo, kompetanse direktør og Ole Austevoll, rådgiver i NHO. Hos Norges Delegasjon til EU fikk de innsyn i relevante arbeids- og sosialsaker og utdanningsfelt i EU, som kan ha betydning i Nord-Norge.

- Vi vet hvilke utfordringer vi har, og kanskje kan vi finne løsninger på dette sammen med andre land i EU. Vi har også fått en påminnelse på hvor viktig det er å verne om våre demokratiske verdier, sier Holm-Varsi.

I frontlinjen av det grønne skiftet og digitalisering.

Det har vært et to dagers lærerikt besøk hvor delegasjonen så på hvilke muligheter gjennom det grønne skiftet og digitalisering som kan skapes i Nord-Norge.

-Det som skjer i EU har også stor betydning for Nord- Norge, både når det kommer til både grønn omstilling, digitalisering, industri og fokus på kompetanse/skills. Nord- Norges Europakontor kan være et utstillingsvindu for Nord, og vi får også muligheter å fortelle om våre erfaringer til Nord Norge kontoret og EU, sier Lupton.