Både alvorstynget og fremtidsretta fokus på Arktis i Brussel

Photo: Anna Skott

Hvordan kan vi skape et bærekraftig Arktis; hva er EU sin rolle i det høye nord, og hvilke utfordringer har de arktiske regionene? Etter to år med pandemi, var det endelig klart for den årlige konferansen som samler arktiske aktører på Residence Palace i Brussel; Arctic Futures Symposium.

Photo: Patrick Persson

Geopolitisk turbulens i Arktis

Arktisk styring er mer enn Arktisk råd, og det er viktig å snakke om forskjellige arktis, og ikke bare én. De arktiske regionene har ulike utfordringer og utgangspunkt, og dette må synliggjøres.

Det var noe av budskapet Andreas Østhagen, seniorrådgiver ved Fritjof Nansens Institutt, fremhevet da han modererte panelet om arktisk samarbeid i turbulente tider. I panelet satt blant andre Ronald Wærnes, fylkesråd i Troms og Finnmark fylkeskommune sammen med Clara Ganslandt, EUs arktisambassadør.

Ronald Wærnes delte sine personlige opplevelser om å vokse opp i Arktis i en region nært grensa til Russland, og hvordan det påvirket hans arbeid. Wærnes fremhevet hvor viktig samarbeidet med EU er for Nord-Norge, spesielt når det gjelder det grønne og digitale skiftet.  

Fra turbulens til trivsel

Arbeidsplasser er en nøkkelfaktor for å skape regional attraktivitet. Hvordan kan vi gjøre Arktis et mer attraktivt sted å bo og jobbe? Dette ble diskutert under panelet moderert av Patti Bruns, generalsekretær for Arctic Major Forum. Blant paneldeltakerne var Torbjørn Aag, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland.

Torbjørn fortalte om traineeprogrammet deres, Kandidat Helgeland, som tiltrekker unge nyutdannede til regionen.

— Så langt har vi hatt 168 traineer siden 2010, og av årets traineekull, kommer 42% av traineene utenifra regionen.

Tenke nytt og annerledes

Utfordringene vi står overfor gjør at vi må tenke nytt og innovativt. Dette var nøkkelbudskapet til panelet om arktisk innovasjon.  

— Arktisk innovasjon fra havet kan bidra til å løse mange av utfordringene våre. Det gir produkter som brukes i alt fra mote, til behandling av brystkreft og i Covid-tester for å nevne noen eksempler.

Det fortalte Line Kjelstrup, klyngeleder for Biotech North. Hun påpekte også at for å lykkes, er det viktig med støtte fra myndighetene og god infrastruktur for innovasjon. At innovasjon ligger i forkant av regelverk i mange tilfeller, er utfordrende.

Den 13 utgaven av Arctic Futures Symposium

Arctic Futures Symposium gikk i år av stabelen for 13 gang, og er et samarbeid mellom International Polar Foundation og en rekke arktiske aktører i Brussel, blant andre Nord-Norges Europakontor og Norges delegasjon til EU. Les mer om konferansen her.