Aktuelt NorthNorway

– Arktis blir et travlere sted i årene som kommer

Ine Søreide – Nord-Norge viser at det er mulig å ha godt utviklede samfunn, og samtidig ta vare på miljøet i Arktis, sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide under årets Arctic Futures Symposium (AFS). 

Årets Arctic Futures Symposium (AFS) fikk vist fram hele bredden av hva livet i Arktis har å by på av utfordringer og muligheter 

Fra Nord-Norge deltok blant annet Tom Erik Somby fra Finnmark-startupen Tundra Drone, direktør for SALT Kjersti Elise Busch, ansvarlig redaktør for High North News, Arne O. Holm og fylkesrådsleder for Nordland, Tomas Norvoll.  

Nord-Norge unik i Arktis-sammenheng 

Ballet ble åpnet av EUs kommisær for fiskeri og hav, Virginijus Sinkevičius, som briefet publikum på EUs politiske prioriteringer. Han trakk fram at Arktis er det stedet på kloden som varmes opp fortest, og klimaendringer er høyt oppe på EUs prioriteringsliste. I samme panel deltok utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i paneldebatt, sammen med kommisæren og representanter fra Canada og USA. 

Les mer om EUs ambisiøse klimamål her. 

Under diskusjonen tok de opp hvordan regionen er preget av høy stabilitet og godt samarbeid over grensene, men at klimaendringer og økt aktivitet vil gjøre trykket på det historisk gode samarbeidet større.  

– Den norske delen av Arktis er ganske annerledes fra resten. Vi har relativ høy befolkningsandel og godt utviklede samfunn, det gjør at det Arktis Norge kjenner ikke er det samme som andre tenker Arktis er, fortalte Søreide under paneldebatten 

Videre diskuterte hun hvordan Nord-Norge er preget av en rekke geografiske og demografiske utfordringer. Hun tok blant annet opp at for å treffe det vanskelige balansepunktet mellom bærekraftig utvikling og bruk av våre naturlige omgivelser, men at Nord-Norge viser at det er mulig å få til.  

Lokale svar på internasjonale problemer 

Under konferansens andre dag ble det diskutert hvordan de store internasjonale Arktiske utfordringene kan løses med lokale tiltak. SALT, en Lofotbasert kunnskapsbedrift som jobber med å redusere plastavfall i havet, deltok på et panel om miljøutfordringer i Arktis. 

Fikk du med deg at SALT er med i et EU-prosjekt for å kartlegge marin plast? 

– Vi jobber mest med å stoppe strandsoneplast fra å havne i havet. SALT jobber med å koordinere frivillige i rydding av strender, og har også jobbet med å bruke militærets førstegangstjeneste til å rydde store strender, sa Busch i sin presentasjon. 

 Senere presenterte Tom Erik Somby hvordan hans bedrift, Tundra Drone, jobber med å lage ny droneteknologi tilpasset Finnmarks klima og miljø. De har blant annet skapt et lys til droner som fungerer godt i nordnorsk mørketid, og jobber med å finne løsninger på andre nordnorske utfordringer. 

– Vi ser er at om teknologien funker i Finnmark, så funker den også alle andre steder. Sånn har geografien blitt et konkurransefortrinn for oss, sa Somby til fasinerte tilhørere. 

EU i Arktis 

Konferansen ble avsluttet med to diskusjoner omkring hvordan EU kan delta i Arktis. Tidligere EU-ambassadør for Arktis, Marie-Anne Coninsx, ledet debatten og åpnet med å si at det ikke var et spørsmål om hvor mye EU skulle delta i Arktis, men heller hvordan de kunne delta mest mulig. 

Les om NSPAs arrangement om EUs prioriteringer og arbeid i NSPA. 

– Nå som vi ser at EUs medlemsland blir mer og mer engasjert i Arktis kan vi med trygghet si at EU så langt har vært for lite involvert, sa Coninsx. 

Tomas Nordvoll representerte Nord-Norge og Northern Sparsely Populated Areas nettverket i diskusjonen. Han nevnte at EU har et stort potensial for å legge til rette for bærekraftig utvikling i NSPA området, og bli en viktig aktør som kan bidra til å motarbeide det Arktiske paradokset. 

Les vår kronikk om mulighetene for godt samarbeid med EU her. 

– Vi ser at Nord-Norge scorer høyt på økonomi og sysselsetting, men samtidig har vi store demografiske utfordringer med utflytting og negativ befolkningsvekst. Dette er det vi ofte kaller for det Arktiske paradokset, sa Norvoll under debatten. 

De tre digitale dagene med Arctic Futures Symposium fikk vist bredden av alt som foregår i Arktis. Det er lett å glemme akkurat hvor stort område Arktis dekker, og det er naturligvis mange ulike utfordringer som finnes på tvers av det høye nord. AFS er et flott samlingspunkt for Arktiske aktører for å lære og se likheter mellom de ulike Arktiske samfunnene. 

Til toppen