Aktuelt NorthNorway

2021 står i jernbanens tegn

Tog som kjører gjennom vinterland langs ranfjorden - Klikk for stort bilde2021 jernbanens år i EU, og gjennom året skal Europakommisjonen sette søkelyset på kontinentets jernbaner.

Med å øke fokuset på jernbanene i Europa ønsker Europakommisjonen å utnytte potensialet til toget for å øke bærekraften i europeisk mobilitet og transport. Gjennom året vil det arrangeres en rekke eventer, markeringer og prosjekter.

Les mer om Jernbanens år på Europakommisjonens nettsider.

Europakommisjonen trekker fram at reise og transport av varer med tog er veldig miljøvennlig. Samtidig er tog trygge, og man har en godt utbygd jernbane-infrastruktur som knytter sammen hele Europa gjennom TEN-T nettverket.

Klimavennlig og bærekraftig, men brukes for lite

På tross av sin miljøvennlighet og trygghet brukes tog og sporveiene for lite. I dag er kun 7% av alle personreiser i Europa med tog, og bare 11% av godsfrakt på kontinentet fraktes via jernbanen

Det går ikke alltid på skinner for klimatiltak i EU, les om uenighetene rundt EUs grønne taksonomi her.

Jernbanen er sentral i EUs grønne giv, hvor Europakommisjonen ønsker å senke utslipp i transportsektoren med hele 90% innen 2050. Samtidig skal det gjennom EUs fjerde jernbanepakke bli enklere og reise og frakte gods på skinnene i Europa, og det vil komme et økt fokus på sammenheng i jernbanenettet over landegrensene. Her er Nordlandsbanen blant de første strekningene i Norge hvor det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS planlegges innført, og de første forberedende arbeidene er allerede i gang.

Les mer om satsingen på bærekraftig mobilitet i EU her.

Året skal også brukes til å fremme nye tiltak, reguleringer og planer for EUs jernbaner, og det vil bli jobbet for at året også resulterer i konkrete tiltak som styrker sporveienes posisjon i Europa.

Tut og kjør hele året

I tillegg til å legge til rette for økt bruk og utbedring ila. jernbaneåret skal Europakommisjonen også markere året gjennom en rekke arrangementer, markeringer og prosjekter som skal rette søkelyset mot sporene.

Gjennom tiltakspakken “Fit for 55” skal EUs regelverk og reguleringer være klare for overgangen til et grønnere samfunn, les mer om den her.

Det er også planlagt å lansere en nettside dedikert til jernbaneåret, hvor man kan følge med på nyheter og arrangementer som foregår i regi av det spesielle året og hvor du vil bli oppdatert på alt man kan være med på å lære om jernbanen i år.

Til toppen