Nyhetsbrev for forskning og innovasjon

FoU-brev mars 2021

Velkommen til årets påskelektyre! Månedens FoU-brev byr på nok en runde med nye strategier og arbeidsprogram fra EU. Tempoet i EU er høyt om dagen, og det grønne skiftet er fellesnevner for alt som skjer. Vi følger utviklingen og håper dere hjemme benytter ventetiden frem mot de første utlysningene godt.

Det nærmer seg påske, og den blir nok roligere enn håpet på, både her i Brussel og i Norge. Du finner derfor litt påskemoro nederst i nyhetsbrevet.

Av andre nyheter kan vi by på:

  • Ny rådgiver: Janni Ekrem kom over fra ScienceBusiness og startet hos oss i mars!

  • Horisont 2020-prosjektet Haeolus har vært på agendaen på ERRIN-møte

  • EU har lansert sitt digitale kompass

  • Og European Innovation Council er lansert

En oppdatert liste over arrangement finner du lenger ned. Det skjer blant annet mye i ERRIN for tiden når det kommer til mobilisering opp mot Horisont Europa. Ta veldig gjerne kontakt for mer informasjon om hvordan du kan involvere deg og få mer informasjon.

OPPDATERT - UTKAST TIL ARBEIDSPROGRAMMENE LEKKET

I forrige nyhetsbrev kunne du lese om at utkastene til arbeidsprogram og andre dokumenter rundt Horisont Europa har blitt lekket, og at Science Business har samlet de for å kunne gjøre informasjonen tilgjengelig for flere. De holder denne siden stadig oppdatert, følg linken for å finne de nye dokumentene siden sist. Nye versjoner av helseclusteret, og clusteret på det digitale, industri og rom er blant de som er tilgjengelige nå.

HILS PÅ JANNI

Kontorets nye rådgiver er i gang! Lofotværingen Janni Ekrem skal følge feltene transport og næring, samt bidra på fiskeri og maritime saker. Vi håper dere får sjansen til å møte henne etter hvert, men i mellomtiden når dere henne digitalt: janni@northnorway.org.

Janni har med seg faglig bakgrunn fra NTNU, med en bachelor i europastudier og en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. Hun kommer over til oss fra ScienceBusiness, som alle lesere av nyhetsbrevet bør kjenne godt til.

 

ERASMUS+ SITT ARBEIDSPROGRAM VEDTATT

Europakommisjonen har vedtatt det første årlige arbeidsprogrammet for Erasmus+ for programperioden 2021-2027. Det betyr at utlysningene er ute og de første prosjektene og utvekslingene kan starte fra september i år!

Alle private eller offentlige organ som er aktive innenfor utdanning, opplæring, unge eller sport kan søke om støtte til prosjekter og utveksling.

Finn oversikten over utlysningene og mer informasjon på DIKU sine nettsider.
 

OFFISIELT ARBEIDSPROGRAM VENTET I MAI

I etterkant av klager fra flere hold om ulik tilgang til lekkede dokumenter tilknyttet Horisont Europa, har Europakommisjonen startet å publisere noen av dem, i et forsøk på å bli mer åpen. Her kan du finne informasjon om ekspertgruppene og utkastene til arbeidsprogram.

Nå ligger det an til at publiseringen av arbeidsprogrammene blir forskjøvet til den første uka i mai. Nylig vedtok ministerrådet sin posisjon på Horisont Europa. Dette betyr at nå som både Europakommisjonen og Ministerrådet har vedtatt sine posisjoner, er det nå et vedtak i Europaparlamentet som gjenstår før Horisont Europa er endelig vedtatt og utlysningene kan offentliggjøres. Dette er ventet å skje på plenumssamlingen i april.

"THE ARCTIC IS NOT ONLY COLD, IT IS ALSO COOL"

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder I Nordland og leder for NSPA-nettverket, frontet Nordland og NSPA sine prioriteringer i EUs nye arktispolitikk, under et arrangement av CPMR sine nye Arctic Task Force. Et behov for økt søkelys på Arktis fra EU sin side, behovet for investering for en bærekraftig utvikling av Arktis var blant hovedbudskapene.

LURER DU PÅ HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DEG TIL UK?

Det har vært knyttet mye usikkerhet til Storbritannia sin tilknytning til Horisont Europa, og hvordan man skal forholde seg til de som mulige partnere i konsortier. Europakommisjonen har i den forbindelse satt sammen en Q&A som kan gi noen svar, for eksempel at Storbritannia vil være partner på lik linje med Norge og EUs medlemsland når tilknytningen er formelt på plass.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL ER LANSERT

Under et webinar tidligere denne uka, lanserte Europakommisjonen Det europeiske innovasjonsrådet, eller European Innovation Council (EIC), med et budsjett på over ti milliarder euro. EIC ble lansert som et pilotprogram under Horisont 2020, og lanseres nå som en del av Horisont Europa. Målet er å utvikle og øke banebrytende innovasjon.

Samtidig ble det første årlige arbeidsprogrammet publisert, med utlysninger for over 1.5 milliarder for 2021. De to prisene; «Woman Innovators» og «European Capital of Innovation»  er også åpen for søknader.

STRATEGISK PLAN FOR HORISONT EUROPA VEDTATT

 Europakommisjonen har vedtatt den strategiske planen til Horisont Europa. En strategisk plan er nytt for Horisont Europa, og setter de strategiske målene for investeringene i løpet av de fire første årene av programmet. Dette skal sikre at programmet bidrar til å nå de overordnede målene i Horisont Europa, som klimanøytralitet og det digitale skiftet.

EU-kommisær for bl.a. forskning og innovasjon, Mariya Gabriel, har uttalt at «dette skal sikre at de felles politiske prioriteringene i EU støttes av kunnskap, ideer og innovasjon». Planen har blant annet fire prioriteringer:

  • Promotering av en åpen, strategisk autonomi ved å lede utviklingen av nøkkelteknologier, sektorer og verdikjeder
  • Gjenopprette Europas økosystemer og biologisk mangfold og bærekraftig forvaltning av ressursene
  • Gjøre Europa til den første digitale, sirkulære, klimanøytrale og bærekraftige økonomi
  • Skape et mer motstandsdyktig, inkluderende og demokratisk europeisk samfunn.

Prioriteringene, påvirkningsområder, og horisontale temaer skal jobbes med gjennom tematiske clusters, partnerskap og missions, som også er i planen.

BERLEVÅGPROSJEKT PÅ AGENDAEN I ERRIN

Stein Mathisen fra Varanger Kraft, presenterte i nylig Horisont 2020 prosjektet Haeolus under et webinar av ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) sin arbeidsgruppe for energi og klimaendringer.

Haeolus skal bruke vindkraft fra Raggovidda utenfor Berlevåg til å produsere grønn hydrogen for å tilby grønne energikilder for shipping og områder utenfor nettverket i Arktis. Prosjektet gir Berlevåg mulighet for vekst og videreutvikling av industrien, i et område som er værhardt og med lange avstander, med de utfordringene det medfører. Det er et godt eksempel på hvordan støtte fra EU bidrar til regional utvikling.

Kontoret er medlem av ERRIN, og ønsker gjerne å fronte flere nordnorske prosjekter på ulike arrangement og møter – ta gjerne kontakt!

EU SATSER PÅ ØKOLOGISK MATPRODUKSJON

 EU lanserer handlingsplan for å øke økologisk produksjon og forbruk. Det overordnede målet er å øke økologisk landbruk med 25% innen 2030, men også å øke økologisk akvakulturproduksjon.

Økologisk landbruk har 30% mer biodiversitet, bedre dyrevelferd og dyr som bruker mindre antibiotika, og forbrukerne har høyere kunnskap om maten. Handlingsplanen er i tråd med EU Green Deal, Farm to Fork og biodiversitetsstrategiene.

I planen lanserer også Europakommisjonen et mål om å ønske forskning og innovasjon på feltet, og vil avse minst 30% av budsjettet til FoU til landbruk, skogbruk og tema relevante for økologisk produksjon. Europakommisjonen vil vedta nye strategiske retningslinjer for bærekraftig utvikling av EUs akvakultur snart.

EU LANSERER DIGITALT KOMPASS

I starten av mars lanserte Europakommisjonen en ny plan for den digitale utviklingen av Europa: et digitalt kompass for 2030. Med dette ønsker EU å ta en ledende posisjon i den teknologiske utviklingen, som er en nøkkel for å lykkes med det grønne skiftet.

Kompasset har fire satsinger:

1. Kompetanse og kunnskap: Innen 2030 skal minst 80% av befolkningen ha grunnleggende digitale ferdigheter. I tillegg må andelen IT-eksperter opp, og kjønnsbalansen i IT-sektoren forbedres.

2. Sikker og bærekraftig digital infrastruktur: Bedre tilgang på tilkobling med gigabit-hastighet, og alle befolkede områder skal ha tilgang til 5G. I tillegg skal EU øke sin produksjon av digitale komponenter, produsere sin første kvantedatamaskin og opprette 10 000 klimanøytrale dataknutepunkter.

3. Omstilling av næringslivet: Innen 2030 skal 75% av virksomheter bruke kunstig intelligens, skylagring og big data, flere små- og mellomstore bedrifter skal ta i bruk grunnleggende teknologi, og det skal være et større fokus på såkalte EU Unicorns.

4. Digitalisering av offentlige tjenester: De viktigste tjenestene for offentlig sektor skal være heldigital innen 2030, og e-journaler skal være tilgjengelig digitalt. I tillegg er målet at 80% av innbyggerne skal bruke elektronisk identifikasjon.

Prosjektene og satsingene for å nå målet, skal kombinere investeringer fra EU-budsjettet, medlemsland og privat sektor. Partnerskap vil være en viktig del, og det er foreslått tre partnerskap: 6G, kvante og bruk av teknologi for å bekjempe klimaendringer og miljøutfordringer.

ØNSKER ØKT FOKUS PÅ FOU I NASJONALE GJENREISNINGSPLANER

En rekke aktører har frontet et behov for å en økt koordinering mellom medlemsland i deres arbeid med å utarbeide nasjonale gjenreisingsplaner, for å sikre at investeringer promoterer innovasjon og en grønnere økonomi, med forskning og utvikling i kjernen.

Europakommisjonen åpnet for at medlemsland kunne søke på gjenoppbyggingsfondet tidligere i år, og har som krav at de må komme med nasjonale planer for hvordan støtten skal brukes, og minst 37% av støtten bør gå til klimamål, mens resten ikke kan være skadelig for klimaet. Mange av utkastene som hittil har kommet inn har ikke hatt et sterkt søkelys på det grønne skiftet, og det fryktes at støtten vil gå til å støtte for eksempel fossile brensler fremfor grønne energikilder.

Derfor etterspørres det nå større fokus på samarbeid for å oppnå økt satsing på det grønne skiftet i gjenoppreisingen, fremfor å fortsette fokus på samme aktivitet som før pandemien.

PÅSKEUNDERHOLDNING FOR HELE FAMILIEN

Vi er kanskje flere som har behov for litt ekstra underholdning denne påsken, når planene kanskje ikke ble som de skulle. EU har en egen læringsportal for unge på barneskole- og ungdomsskolenivå, med spill, konkurranser og aktivitetsbøker for å lære om EU på en morsom og interaktiv måte.

Den er også laget som et verktøy som kan brukes av skoler, og har ressurser for elever i alle aldre. For eksempel kan du prøve denne EU and Me-quizzen med familien?

Lykke til!

FINN DIN PROSJEKTPARTNER TIL HORISONT 2020

Trenger du flere partnere til din Horisont 2020-søknad? Da er det enkleste å søke i deltakerportalen til Horisont 2020. Databasen inneholder deltakere i tidligere EU-prosjekter, og du kan søke etter tema, type organisasjon eller geografisk plassering. Ta en titt her.

ERRIN-KALENDER

Møter og arrangementer i de ulike ERRIN Working Groups kontoret følger. Se lenke for tema og agenda. Ta kontakt dersom du er interessert i et spesielt tema, informasjon eller budskap fra de ulike arrangementene. Gjennom vårt medlemskap i ERRIN er det også muligheter for dere hjemme å delta på møtene. Ikke minst er det mange webinarer som er enkle å følge med på.

31. mars: Møte i ERRIN Transport WG om utlysninger i Cluster 5
Janni stiller på møtet, ta kontakt med henne dersom du har transport eller mobilitetsprosjekter som kan være relevante for henne å ha med i møtet. janni@northnorway.org

13. April: Møte i ERRIN ang utlysning i Horisont Europa om turisme, hvor ERRIN vil presentere en call på Be.CulTour Community. ERRIN åpner for et felles konsortium på turisme i avsidesliggende regioner i etterkant av pandemien. Ta kontakt for mer informasjon!

ARRANGEMENT

29. mars: European Year of Rail lansering

29. Mars: Lansering av JPI Ocean sin nye strategi

7.-9. april: Lynkurs EU/EØS på 1-2-3, digitalt

20.-22. april: High North Dialogue

20. april: Nord-Norge ut i Europa: Lunsjwebinar Erasmus+ (arrangert av NNEO)

20. mai: European Maritime Day

31.mai-4 juni: EU Green Week 2021

16. juni: Protect our oceans: the challenge of Europe's global leadership,

23.-24. Juni: European Research and Innovation Days

11.-14.okt: EU Regions Week 2021

25.-29. oktober: EU Sustainable Energy Week

Oktober: NSPA forum, Lycksele.
 

Ønsker du ikke lenger å motta vårt nyhetsbrev?
Send e-post til brussel@northnorway.org

Til toppen