Nyhetsbrev for forskning og innovasjon

FoU-brev mai/juni 2021

Våren går fortere enn man tror, og kalenderen viser allerede juni. Lansering av arbeidsprogrammene i Horisont Europa blir stadig utsatt, men det forventes at de kommer rundt samme tid som infodagene til programmet, som du kan lese mer om lengre ned.

Den siste tiden har vært preget av høy aktivitet hos oss, samtidig som vi sakte men sikkert ser enden i hjemmekontortunellen. Dette fordi vi etter langt og lenge har flyttet inn i nye lokaler her i Brussel! Det er mange som har et forhold til det flotte bygget i Avenue Palmerston, enten fordi de har jobbet der, eller vært på besøk i løpet av årene. Men vi gleder oss til å ta i bruk nye, moderne lokaler med større plass. Vi har også fått nye samboere, for vi har flytta sammen med Nord-Sveriges Europakontor. Vi håpet det skal gi et tettere samarbeid i tiden som kommer.

Til informasjon har vi også et nytt konferanserom med plass til rundt 30 personer, som er perfekt for arrangement og møter for de som har behov for lokaler til det, og ekstra arbeidsplass for de som vil ha et sted å jobbe noen dager, eller som ønsker å hospitere. Vi gleder oss veldig til å igjen kunne ta imot nordnorske aktører i Brussel!

God lesning! 

FULLTREFFER I HORISONT 2020 FOR TROMS OG FINNMARK FK OG UIT!

Vi starter nyhetsbrevet med gode nyheter, UiT og TFFK får 24 millioner kroner fra Horisont 2020 til et felles klimaprosjekt. Midlene skal gjøre Tromsø og Finnmark til en av de mest avanserte regionene i Europa innen tilpasning til klimaendringer.

Prosjektet heter IMPETUS, som betyr drivkraft. Målet er å utvikle tilpasningstiltak og gjøre regionen mer motstandsdyktig mot klimapåvirkninger. 

Prosjektsøknaden skåret helt i toppsjiktet i EU-programmets evaluering, med en skår på 14,5 av 15 mulige. 

– Evalueringen som ble oppnådd av IMPETUS-prosjektet gjenspeiler kvaliteten på forslaget. Det kombinerer topp moderne vitenskap og prosjektering i et felles design. Det styrker også prosjektet at det har en deltakende tilnærming rettet mot samfunnsborgerne og interessenter, sier prosjektleder Tilche ved UiT. 

SAVE THE DATE - HORISONT EUROPA INFODAGER

I løpet av ti dager mellom 28. juni og 9. juli arrangerer Europakommisjonen infodager for Horisont Europa. De ulike clusterene er fordelt på ulike datoer i tidsrommet, så sjekk ut informasjonen her, og merk dato for det du er interessert i å lære mer om! Det vil bli sesjoner og diskusjoner om hvert av temaene, og du vil få mulighet til å stille spørsmål om utlysningene. Ikke alle program er klare ennå, men følg med på våre sosiale medier for oppdateringer. Dette vil du ikke gå glipp av, her får du også info om hva du bør legge særlig vekt på i søknaden.

LANSERING AV UTLYSNINGENE I HORISONT EUROPA ER FORSINKET – IGJEN

Det er mye frustrasjon etter at Europakommisjonen nok en gang har utsatt publiseringen av utlysningene. Med annonseringen av infodagene til Horisont Europa, er det forventet at arbeidsprogrammet med utlysningene vil bli offentliggjort rundt samme tid.

Mens de første utlysningene i innovasjonsdelen er ute, gjenstår fremdeles finpussing av tidsplaner, budsjett og omfang i en rekke utlysninger i det første arbeidsprogrammet. Det ryktes at grunnen til forsinkelsen er uenigheter om Storbritannia, Israel og Sveits utelates fra rom og kvante FoU.
 

NEW EUROPEAN BAUHAUS: EUS NYE GRØNNE INITIATIV

Europakommisjonen lanserte nylig nok et initiativ i forbindelse med EUs grønne giv. Denne gangen er målet å koble satsingene på EU-nivå med folk sine hverdager. Det er en plattform som skal bringe sammen folk, organisasjoner, FoU, offentlig og privat sektor for å utvikle morgendagens grønne samfunn. Det er tre ulike faser av denne satsingen, hvor den første, co-design, er ferdig til sommeren. De to neste er levering og formidling, som omhandler implementering  av satsingene, og deretter utvide ideene og prosjektene til et bredere publikum, både i og utenfor Europa. Hvordan kan du være med? Del dine eksempler, ideer og utfordringer her.

Har du et eksempel av et bærekraftig, inkluderende produkt, et bygg, et prosjekt eller tjeneste som du vil fortelle om? Gå hit. Har du en idé til et initiativ, eller innspill til et? Eller en refleksjon rundt hvordan vi skal oppnå en grønn hverdag? Del her! Eller kanskje ser du hva som er utfordrende for å bli bærekraftig og inkluderende? Fra en vane, til en tjeneste eller produkt? Gå hit!
 

ERRIN-OPPDATERING

Flere av arbeidsgruppene i ERRIN har nå åpnet for muligheten å legge inn interesse for de ulike utlysningene og prosjektideer knyttet til disse. Det er opprettet et dokument for flere av arbeidsgruppene, blant andre energi og klimaendringer og transportgruppene. På denne måten kan man komme i kontakt med mulige partnere til prosjekter.

Dette gjelder søyle to; samfunnsutfordringer, og følgende klynger:

Cluster 1: Helse

Cluster 5: Klima, energi og mobilitet

Cluster 6: Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

Har du noen ideer eller prosjekter som du ønsker å komme i kontakt med andre om? Eller har du en konkret utlysning dere sikter dere inn mot? Ta kontakt: tina@northnorway.org.

 

REGISTRERINGEN TIL EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS ER ÅPEN 

   Det som etter hvert har blitt en tradisjon, EU R&I Days, arrangeres i år 23. og 24. juni. Det går igjen av stabelen digitalt, og er nå åpen for registrering. En het potet på programmet er selvfølgelig Horisont Europa og de nye satsingene i programmet. Hvordan FoU skal bidra til det grønne skiftet og gjenoppbyggingen etter pandemien er også røde tråder gjennom de to dagene. Sjekk ut programmet her, og registrer deg her.

Det legges særlig fokus på muligheten for ulike aktører å kunne møtes digitalt, og finne muligheter for samarbeid.
 

DELTA I PILOT FOR ØKT INTERNASJONALISERING I OPPLÆRING OG UTDANNING I KOMMUNESEKTOREN.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), lyser ut inntil seks kostnadsdekkende kursplasser for norske kommuner som ønsker å styrke sitt arbeid med internasjonalisering i barnehage, skole og kommunal voksenopplæring. Kurset skal bidra til økt forståelse for hvordan internasjonalt utdanningssamarbeid kan brukes på en strategisk måte for å nå nasjonale og lokale mål på utdanningsfeltet. Alle norske kommuner kan søke, fristen er 18 juni innen kl. 12:00.

Les mer om ordningen og hva søknaden må inneholde her.
 

VIL STYRKE KUNNSKAPSSAMARBEID I ARKTIS

 I mai signerte EU, Norge og 24 andre land en enighet om å styrke samarbeidet på forskning og vitenskap i Arktis.  

– Arktis er den regionen i verden hvor klimaforandringene skjer raskere, med konsekvenser for havnivået og værmønster som påvirker hele planeten. Arktisk forskning er derfor en essensiell del av et globalt ansvar.

Det uttalte EU-kommisæren for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og unge, Mariya Gabriel. Les hele den signerte uttalelsen her.

Uttalelsen ble signert under det tredje Arctic Science Ministerial, som arrangeres annethvert år av land som har en interesse i arktisk forskning. Målet er å koordinere arktisk overvåking og forskning, samt styre samarbeidet, også mellom arktiske og ikke-arktiske stater.
 

MINDRE BUDSJETT TIL ERC BETYR TRANGERE NÅLØYE FOR SØKERE

Da EU-institusjonene omsider ble enige om budsjettet på Horisont Europa, ble det klart at økningene ikke er så store som de ulike delene selv skulle ønske. Presidenten i Det europeiske forskningsrådet (ERC), Jean-Pierre Bourguignon, uttalte at målet var å kunne ha en høyere suksessrate for søkerne, men at dette ikke er mulig fordi budsjettøkningen er så liten.

Dette betyr at det tvert imot kan bli vanskeligere å nå gjennom, om søkertallene fortsetter som de gjorde i forrige programperiode. Kommisjonspresidenten von der Leyen på sin side, mener at antallet som mottar ERC støtte skal dobles de neste syv årene, for å komme fremst i klassen på verdensbasis. ERC-president Bourguignon sier at for at de skal lykkes, må medlemsland og andre europeiske land på banen med mer finansiering til innovasjonsprosjekter, for USA putter mye mer penger i kassa enn EU.

 

TILSLAG NUMMER 10.000 GIKK TIL INGA!

Foto: Eivind Senneset UiB-forsker Inga Berre ble nummer 10 000 som mottar støtte fra Det europeiske forskningsrådet. Hun vil bruke anvendt matematikk for å forstå hva som skjer i undergrunnen når varme skal utvinnes fra jordas indre. Tildelingen fikk oppmerksomhet og gratulasjoner fra kommisjonspresident von der Leyen, presidenten for Europaparamentet Sassoli, i tillegg til forskningskommisær Mariya Gabriel.

 

CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE – GIR EUROPAS BEOLKNING EN DIREKTE MULIGHET TIL Å PÅVIRKE FREMTIDENS EU

  Tidligere i vår annonserte Europakommisjonen at de setter i gang med The Conference on The Future of Europe, som er en innbyggerdrevet serie av debatter og diskusjoner som skal gi hele Europa mulighet til å dele ideer og bidra til å forme fremtidens Europa. Konferansen vil ha en plenumssamling som vil bestå av representanter fra EU-institusjonene, men også fra nasjonale parlament og vanlige folk. Det vil også være et eget panel for innbyggere, som skal komme opp med ideer som tas videre til plenumssesjonen.

Konferansen skal ende opp i en rapport som sendes over til de tre EU-institusjonene (Ministerrådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet), som så innen kort tid skal behandle hvordan denne skal følges opp med konkrete tiltak. Den første konferansen arrangeres i juni, samtidig som Europaparlamentet gjenopptar sine plenumssesjoner i Strasbourg.

Det er imidlertid ikke bare på denne måten ideer skal opp og frem, vi skal også dele våre ideer gjennom to arrangement, under EU Regions Week. Arrangementer som legger opp til publikumsdeltakelse får mulighet til å bruke plattformen til å skape oppmerksomhet rundt arrangementet. Du kan også legge til ideer, delta på events, eller arrangere events via plattformen. Se mer info her.

EKSPERT PÅ KUNSTIG INTELLIGENS OG DATA INNENFOR UTDANNING?

Europakommisjonen ser etter eksperter som kan bidra i en ekspertgruppe opp mot Europakommisjonens direktorater som har ansvar for blant annet utdanning og kommunikasjon og teknologi (DG EAC og DG CNECT).

Bruk av kunstig intelligens og data i utdanning fått frem en diskusjon om dens rolle og mulige etiske implikasjoner. I noen tilfeller brukes kunstig intelligens til å overvåke og følge elevers utvikling, både faglig og sosialt. Dette fører til mulige utfordringer på flere plan, fra retten til privatliv, ikke-diskriminering, men også kjønnsbalanse. Ekspertgruppen skal adressere alle disse mulige utfordringene.

Høres dette interessant ut? Søk innen 25 mai! Se mer info her.
 

PODKASTTIPS – NORGES DELEGASJON TIL EU

Dette har du kanskje hørt om før, men Norges delegasjon til EU kommer jevnlig ut med podkaster om arbeidet ved delegasjonen og hva som skjer i EU innenfor ulike felt. De har blant annet tatt opp demokrati, handelspolitikk, helsesamarbeid og nå nylig transport.

I den nyeste episoden er det transportråd Carsten Horn-Hanssen som forteller om 100 klimanøytrale byer innen 2030, og nullutslippsfly som del av EUs grønne giv og satsing på grønn transport for fremtiden. Episodene kan høres ved å søke EU-delegasjonen der hvor du lytter til podkaster, eller via Spotify her.

 

EU OPPDATERER INDUSTRISTRATEGIEN

Europakommisjonen la nylig frem en oppdatert versjon av EUs industristrategi. Prioriteringene i strategien er de samme som da den først ble lansert i mars 2020, men det er lagt til forslag for å blant annet styrke det indre markedet. Dette for å få med den nye virkeligheten etter pandemien, og for å sikre at EU oppnår målene i det grønne og digitale skiftet.

Det foreslås blant annet endringer for å styrke det indre markedet, og peker på behovet for å forstå nøkkelbehovene bedre enn i dag. Med den kommer en verktøykasse for å adressere behovene. For eksempel skal Europakommisjonen gå gjennom strategiske avhengigheter av produksjon utenfor EU, fra råvarer, batterier, hydrogen og ulike teknologien, og overvåke risikoen. Europakommisjonen skal også vurdere forberedelse av en allianse på romskip for en konkurransedyktig, kostnadseffektiv og autonom EU-tilgang til verdensrommet, samt en allianse for nullutslipp i flyindustrien.

Små og mellomstore bedrifter er i kjernen av den oppdaterte strategien, med skreddersydd støtte og initiativer for å gjøre det mulig å satse på en dobbel omstilling.

- MÅLET ER IKKE Å VENTE OG SE, MEN Å FORTSETTE ENGASJEMENTET I ARKTIS.

 Det uttalte både Michael Mann, EUs ambassadør for Arktis og Raphael Goulet, enhetsleder for arktiske saker i DG Mare under et møte med styringsgruppen i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). De kom også med skryt til NSPA og de andre arktiske aktørene i Norge, Sverige og Finland, som har vært svært aktive i prosessen rundt EUs nye arktisstrategi. Michael Mann uttalte også «dere er positive, dere aktive og dere er tilstede».

I den andre delen av møtet deltok europaparlamentarikere Elsi Katainen og Erik Bergkvist om hvordan de ser Europaparlamentets rolle i revideringen av arktispolitikken. Bærekraftig utvikling, levende samfunn og universitet med kvalitetsforskning og utdanning ble trukket frem igjen.

Nord-Norge har i 2021-2022 formannskapet av NSPA-nettverket, følg vårt arbeid i NSPA på facebook.
 

GLOBAL TILNÆRMING TIL SAMARBEID INNENFOR FORSKNING OG INNOVASJON

Strategisk, åpen og gjensidig er nøkkelordene i Europakommisjonens nye melding på global tilnærming til FoU. Med strategien ønsker EU å ta en ledende rolle i å støtte internasjonal forsknings og innovasjonssamarbeid.

Horisont Europa skal være en av virkemidlene, hvor andre lands mulighet til assosiasjon til programmet vil vær viktig, men det vil også være en rekke egne initiativ, blant annet et for Afrika. Totalt identifiserer meldingen 17 tiltak, hvorav Arktis nevnes som en del av All-Atlantic Ocean Research Alliance. Dette er også tematikk som vil bli diskutert under EU R&I Days om noen få uker.
 

EUROPEAN UNIVERSITIES INITIATIVE – BRO MELLOM UTDANNING OG FORSKNING

På nasjonaldagen adopterte ministerrådet for utdanning en konklusjon som omhandler det europeiske universitetsinitiativet, som skal skape større samhandling mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon og samfunn. Målet er å skape et felles ambisjonsnivå og retning, både på EU og medlemslandsnivå, ved å blant annet inkludere initiativet som en fast del av Erasmus+. Les konklusjonen her.
 

FINN DIN PROSJEKTPARTNER TIL HORISONT EUROPA

Trenger du flere partnere til din Horisont Europa-søknad? Da er det enkleste å søke i deltakerportalen til Horisont Europa. Databasen inneholder deltakere i tidligere EU-prosjekter, og du kan søke etter tema, type organisasjon eller geografisk plassering. Ta en titt her.
 

ERRIN-KALENDER

Møter og arrangementer i de ulike ERRIN Working Groups kontoret følger. Ta kontakt dersom du er interessert i et spesielt tema, informasjon eller budskap fra de ulike arrangementene. Gjennom vårt medlemskap i ERRIN er det også muligheter for dere hjemme å delta på møtene. Arrangementene er lukket for medlemmer, så ta kontakt dersom dere ønsker å delta!

7. juni             Cultural Heritage & Tourism: Towards zero-pollution tourism.

8. juni             Bioeconomy WG: Bio-based materials for sustainable built environments

10. juni           ICT WG: Implementing The Green ICT on the Regional and Local Level
 

ARRANGEMENTER
Har du et arrangement du ønsker å promotere? Si ifra!

31.mai-4 juni              EU Green Week 2021

9. juni                         Digitisation, Cultural Heritage and Smart Tourism: Infoday and matchmaking event

16. juni                       Protect our oceans: the challenge of Europe's global leadership,

21. juni                       Norcore: Global cooperation in research, innovation and education: the EU perspective

23.-24. Juni                European Research and Innovation Days

25. juni                       Innovation in EU R&I Projects

28. juni – 9. juli          Horizon Europe Infodays

11.-14.okt:                  EU Regions Week 2021 - Følg med for mer informasjon, vi arrangerer to arrangement under uka!

25.-29. oktober         EU Sustainable Energy Week

Oktober:                    NSPA forum, Lycksele - Mer informasjon kommer snart

 

Ønsker du ikke lenger å motta vårt nyhetsbrev?
Send e-post til brussel@northnorway.org

Til toppen