Vadsø: Programbeskrivelse

Under finner du programbeskrivelse med oversikt over alle innledere og medarrangører som skal bidra på hvert av arrangementene under Nordnorske Europadager i Vadsø. De aller fleste arrangementene vil foregå på fylkeshuset i Vadsø, med unntak av samfunnsdebatten, som vil være på Vadsø bibliotek. 

Mer informasjon kommer og oppdateres løpende. Alle arrangement er helt gratis, og du melder deg på de sesjonene du selv ønsker å delta på.

Du kan melde deg på her.

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 08:00 - Registrering og frokost

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 08:30 - 09:30 - Faglig frokost: Norge og EU - om et 30 år langt ekteskap i gode og onde dager

Hva er egentlig Norges forhold til EU? Og hvorfor og hvordan skal Nord-Norge sikre våre interesser og vilkår i Brussel? Blikket har vært rettet mot nord lenge, og Sverige og Finlands inntog i NATO har ikke gjort viktigheten av samarbeid i nord noe mindre. Hvordan kan vi samarbeide på Nordkalotten?

Velkommen til Nord-Norges Europakontor sin faglige og næringsrike frokost som skal gi deg nyttig informasjon til resten av nordnorske europadager.

Innledere:

 • Åpning av Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder, Troms og Finnmark fylkeskommune (TBC)
 • Tina Melfjord, rådgiver, Nord-Norges Europakontor
 • Janni Ekrem, rådgiver, Nord-Norges Europakontor
 • Nordkalottsamarbeid – et samarbeid med EU-land på regionalt nivå ved Stig Olsen, leder for internasjonalt kontor, Nordland fylkeskommune
 • Samarbeid på Nordkalott i praksis, og EURES-tjenester ved Carolien Vandersmissen, Grensetjeneste Sverige-Finland-Norge

Målgruppe: Alle deltakere på Nordnorske Europadager
Arrangører: Nord-Norges Europakontor og Troms og Finnmark Fylkeskommune
Hvor: Fylkestingssalen, fylkeshuset

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 09:30-10.00 - Kaffepause

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 10:00 - 12:00 - Dialogkafé: Hvordan jobbe med rekruttering, migrasjon og mobilitet?

Verden er i stadig endring, og vi er mer mobile enn før. Studier, arbeid, konflikter og klimaendringer gir migrasjon på tvers av regioner og landegrenser. Hvordan forholder EU og Finnmark seg til flyktninger og arbeidsinnvandring?

Moderator: Kristian Wengen, Tinkr AS

Agenda:

 • Behov for arbeidskraft, mobilitet og integrering i Europa – felles utfordringer, felles løsninger? Kristina Jullum Hagen, Norges EU-delegasjon, Spesialutsending for arbeids- og sosialsaker
   
 • Dialogkafé: Økt bosetting og stabil arbeidskraft

Hvordan kan vi sammen mobilisere for økt integrering og for at flyktninger og arbeidsinnvandrere etablerer seg og blir værende i Finnmark, og hva kan vi lære av EU?

Paneldeltakere:

 • Kristina Jullum Hagen, Norges EU-delegasjon, Spesialutsending for arbeids- og sosialsaker
 • Carolien Vandersmissen, Seniorrådgiver NAV EURES og Grensetjenesten Sverige-Finland-Norge
 • Morten Ballari, Bygdevekstavtalen Tana/Nesseby/Berlevåg/Båtsfjord
 • Roger Tobiassen, Flyktningetjenesten i Alta  
 • Nina Greiner Iversen, Øst-Finnmark Kunnskapssenter

Workshops

Oppsummering i plenum og avslutning v/Kristian Wengen

Målgruppe: Offentlig sektor, næringsliv, FoU, utdanning
Arrangører: Troms og Finnmark fylkeskommune, Avd. for voksenopplæring, karriereveiledning og integrering (VKI)
Hvor: Fylkestingssalen, fylkeshuset

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 12:00-13.00 - Lunsj og mingling

-----------------------------------------------------------------------

Parallelle sesjoner om Erasmus+

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 14:00 - Sesjon 1: Ønsker din skole å komme i gang med internasjonalt samarbeid? Søk midler gjennom Erasmus+

Erasmus+ er verdens største internasjonale utdanningsprogram og tilbyr mange spennende muligheter for norske skoler! Prioriteringene i Erasmus+ sammenfaller i stor grad med våre nasjonale prioriteringer. Norske skoler kan dermed ha stor nytte av samarbeid med europeiske skoler for å møte felles utfordringer!

Innledere:

 • Nina Handing, HK-dir

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, opplæringskontor, barnehager, grunnskoler og videregående skoler 
Arrangører: TFFK og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Vert: vert Bjørn Inge Andreassen, avdelingsleder, Alta videregående skole 
Hvor: Hybrid-arrangement: Fysisk (Fylkeshuset, møterom 1-2-3) og digitalt på Teams

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 14:00 - Sesjon 2: Jobber du med ungdom i nord? Søk penger fra Erasmus+ ungdom!

Visste du at du kan bruke Erasmus+-programmet til å lage spennende prosjekter med ungdommer på fritiden deres, besøke interessante reisemål i Europa, og øke kompetansen din som ungdomsarbeider? Erasmus+ gir nemlig mange muligheter utenfor skole- og utdanningssektoren. Kom på vår sesjon for å finne ut hvordan du kan få midler til det dere har lyst til å gjøre på ungdomsfeltet. 

Innledere:

 • Ingeborg Kjærstad, Erasmus+ ungdom (Bufdir)

Målgruppe: Kommuner, fylkeskommuner, fritidsklubber, ungdomshus, ungdomsråd, ungdomsrådkoordinatorer, ungdomstjenester, ungdomsorganisasjoner, med mer.
Arrangører: TFFK og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
Vert: Cecilie Wickstrøm Johansen, ungdomskoordinator, Troms og Finnmark fylkeskommune
Hvor: Hybrid-arrangement: Fysisk (Fylkeshuset, møterom 4) og digitalt på Teams

 

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 14:00 - 15:45 - Inspirasjonsseminar: Fornybar energi og energiomstilling

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har endret seg dramatisk de siste årene. EU satser store midler på å støtte energiomstillingen i sine områder, men nordnorske bedrifter og kommuner er veldig sjelden med i konkurransen om disse midlene. Hva kreves, og hvordan går man fram for å lykkes med å skaffe EU-finansiering til sine prosjekter? Møt bedrifter og forskere som har lyktes, og som gir sine råd. Du møter også eksperter på EU-virkemidlene. 

Moderator: Marit H. Vambheim, Energi i Nord

Innlegg

 • Rammebetingelser for hydrogen under utvikling i Europa ved Per Ove Eikeland, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (digitalt)

Muligheter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa

 • Aktuelle Horisont Europa-utlysninger innenfor energi, Marianne Haavardsholm Aandahl, NCP energi, Forskningsrådet (digitalt))
 • Andre muligheter i Horisont Europa, Jens Hultgren Nielsen, EU-rådgiver, Innovasjon Norge Arktis

Hvordan bygge opp og utvikle et konsortium? Samtaler med prosjekteiere:

 • Horisont Europa-mobiliseringsarbeid ved Bård Helge Kårtveit, forsker II, NORCE
 • Jukka Olli, Business Oulu, Finland
 • Mohamad Mustafa, professor, UiT i Narvik  
 • Tor Einar Pedersen, forretningsutvikler leder, Varanger Kraft Hydrogen AS 

Målgruppe: Bedrifter/klynger, FoU, offentlig sektor
Arrangører: Regionalt EU-nettverk Horisont Troms og Finnmark/TFFK og Energi i Nord 
Hvor: Fylkestingssalen, fylkeshuset

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 18:00 - 20:00 - Samfunnsdebatt: Grønn og lekker - behovet for kompetanse i Finnmark

Nord-Norge og Finnmark skal gjennom en massiv omstilling i årene som kommer, for å lykkes i det grønne skiftet. For å nå målet har vi behov for kompetanse: hvordan skal vi rekruttere de gode hodene, hva er viktig for de unge, hva gjør EU for å løse omstillingen?

Bli med på en spennende samfunnsdebatt under Nordnorske Europadager i Vadsø!

Moderator:

Børre Haugli, journalist for Dagsavisen i Nord-Norge

Paneldeltakere:

 • Kristina Jullum Hagen, arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU
 • Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved Nord-Norges Europakontor
 • Bjørn Moen Ballo, statsviter
 • Karen Martinsen, rådgiver, Øst-Finnmarkrådet
 • Jørn Uno Mikkelsen - daglig leder, Varanger Kraft Hydrogen

Kulturinnslag

Målgruppe: Åpen for alle interesserte
Arrangører: Troms og Finnmark fylkeskommune og Hydrogenkonferansen
Servering: salg av lokalt øl fra Qvænbrygg  
Hvor: Vadsø bibliotek

 

Du kan melde deg på her.