Vadsø: Programbeskrivelse

REGISTRER DEG HER

Under finner du programbeskrivelse og oversikt over innledere på arrangementene i Vadsø under Nordnorske Europadager 2022.

Kl. 08:30 - 09:30 - Frokostseminar: Norge og EU – hva betyr EØS-avtalen for oss i Nord-Norge?

Hva er egentlig Norges forhold til EU, og hva betyr det for oss i nord? Hvordan påvirker EUs grønne giv oss?
Sammen med Lise og Kristine, kjent fra podcasten Det europeiske kvarter, skal vi se på hvordan EU har utviklet seg gjennom årene, hva EØS-avtalen betyr for oss, og hvordan EUs grønne giv kommer til å legge føringer og gi muligheter for landsdelen. 

Innledere:

 • Åpning av Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Wenche Pedersen, ordfører, Vadsø kommune
 • Trond Haukanes, leder, Øst-Finnmark regionråd
 • Tina Melfjord, rådgiver, Nord-Norges Europakontor
 • Janni Ekrem, rådgiver, Nord-Norges Europakontor

Målgruppe: Alle som ønsker å lære mer om Norges forhold til EU, og for en faglig base for resten av dagen
Arrangør: Nord-Norges Europakontor, Troms og Finnmark fylkeskommune
Hvor: Fylkestingssalen, fylkeshuset

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 09:30-10.00 - Kaffepause

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 10:00 -11:15 - EUs finansieringsordninger: Muligheter for internasjonalt samarbeid

Gjennom Norges samarbeid med EU, deltar vi i en rekke Interreg-programmer, som gir mulighet til grenseoverskridende samarbeid. Bli med på denne sesjonen for å lære mer om både Interreg Aurora, Interreg Northern Periphery and Arctic, Interreg Europa og Horisont Europa. 

Innledere:

 • Ian Jawahir, nasjonal kontaktpunkt for Interreg Aurora, Troms og Finnmark fylkeskommune 
 • Linn-Marie Pedersen, nasjonal kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis, Nordland fylkeskommune
 • Anja Márjá Nystø Keskitalo, rådgiver, Samerådets EU-avdeling - Filling EU-Sápmi Knowledge Gaps
 • Marthe Svensson, spesialrådgiver internasjonalt og leder for Horisont Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune

Målgruppe: offentlig sektor, næringsliv, FoU
Arrangør: Troms og Finnmark fylkeskommune, Interreg-sekretariatene, EU-nettverk Troms og Finnmark og Forskningsrådet
Hvor: Fylkestingssalen, fylkeshuset

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 11:15 - 12:00 - Minglelunsj

-----------------------------------------------------------------------

Parallelle sesjoner 

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 12:15 - 13:45 - Ungdomsarrangement: Kræsjkurs om EU

Innledere:

 • Anna Skott, rådgiver, Nord-Norges Europakontor

Målgruppe: Elever ved Vadsø videregående skole (samfunnsfag og fremmedspråk)
Arrangør: Nord-Norges Europakontor og Troms og Finnmark fylkeskommune
Hvor: Fylkestingssalen, fylkeshuset

-----------------------------------------------------------------------

Kl.12:00-14:00 - Erasmus+ i skolen

Muligheter i EUs program Erasmus+

Målgruppe: kommuner, ledere/ansatte ved barne- og ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring
Arrangør: Troms og Finnmark fylkeskommune og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hkdir)
Hvor: Kulturhus, Studiesenteret i Vadsø, Studio 4

-----------------------------------------------------------------------

Kl.14:00 - 15:30 - Horisont Europa: Hvordan få det til?

Lær om hvordan lykkes i verdens største program for forskning og innovasjon; Horisont Europa! Vi går gjennom mulighetene i Horisont Europa og støtteapparatet som er tilgjengelig.

Innledere:

 • Matthias Kock, regionansvarlig Troms og Finnmark, Norges forskningsråd. 
 • Verena Hachmann, hav og polar, og Marianne Haavardsholm Aandahl, energi og energiomstilling, Norges forskningsråd
 • Vigdis Nygaard, seniorforsker, NORCE
 • Merete Susan Andersen, avdelingsleder, Innovasjon Norge Arktis
 • Marthe Svensson, spesialrådgiver internasjonalt, Troms og Finnmark fylkeskommune og koordinator for Horisont Troms og Finnmark
   

Målgruppe: næringsliv/klynger (fiskeri, havbruk, energi, og bygg- og anlegg)
Arrangører: Norges Forskningsråd, regionalt EU-nettverk Horisont Troms og Finnmark/TFFK, Innovasjon Norge Arktis
Hvor: Fylkestingssalen, fylkeshuset

-----------------------------------------------------------------------

Kl.14:00 - 15:30 - Digitalisering på tvers av landegrenser


- Samarbeidsmuligheter gjennom DIGITAL Europa og CBDS-programmet. 
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) inviterer til seminar om to aktuelle digitaliseringsprogrammer: EUs nye samarbeidsprogram for digitalisering, DIGITAL Europa-programmet, og Nordisk ministerråds Cross-Border Digital Services (CBDS) Programme. Du får en introduksjon til de to programmene, informasjon om satsinger som kan være relevante for din virksomhet og tips om hvordan din virksomhet kan utnytte mulighetene som ligger i de to programmene.  

Innledere:

 • Kristoffer Vold Ulvestad, rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
 • Petter Tolnes Ingebrigtsen, rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Målgruppe: Arrangementet passer for alle som jobber med, forsker på, eller har en generell interesse for digitalisering. Det er relevant for aktører fra både offentlig sektor, næringslivet og akademia. 
Arrangører: Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd  
Hvor: Kulturhus, Studiesenteret i Vadsø, Studio 4

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 18:00 - 20:00 - Samfunnsdebatt - Europa i krise, hvordan angår det oss?

Europa i krise, hvordan angår det oss? Under Nordnorske europadager 2022 inviterer vi alle nordlendinger til en spennende samfunnsdebatt om Nord-Norge og Europa.

Europa står i flere kriser om dagen: Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til både krig og energikrise på kontinentet og klimakrise, hvor EUs store ambisjoner om klimanøytralt samfunn innen 2050 også har ringvirkninger utenfor EU. Men hvordan angår egentlig krisene i Europa oss i Nord-Norge?

Kom på vår samfunnsdebatt og finn ut!

Innledere:

 • Moderator: Børre Haugli, journalist for Dagsavisen i Nord-Norge
 • Lars Georg Fordal, leder i Det Norske Barentssekretariatet,
 • Karoline Almås Sørensen, ansvarlig redaktør, Finnmarken,
 • Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord 
 • Anja Márjá Nystø Keskitalo, rådgiver, Samerådets EU-avdeling

Avsluttes med Kulturelt innslag ved Samovarteateret

Målgruppe: Alle som ønsker å delta på en engasjerende debatt. Over 18 år.
Arrangør: Nord-Norges Europakontor og Troms og Finnmark fylkeskommune
Sted: Finnmark fylkesbibliotek, med muligheter for å kjøpe kald drikke fra Qvænbrygg
 

REGISTRER DEG HER