Bodø: Programbeskrivelse

Under finner du programbeskrivelse med oversikt over alle innledere som skal bidra på hvert av arrangementene under Nordnorske Europadager i Bodø. 

 

Kl. 08:30 - 09:30 - Frokost: Norge og EU - hva betyr EØS-avtalen for oss i Nord-Norge?

Hva er egentlig Norges forhold til EU, og hva betyr det for oss i nord? Hvordan påvirker EUs grønne giv oss?
Sammen med Lise og Kristine, kjent fra podcasten Det europeiske kvarter, skal vi se på hvordan EU har utviklet seg gjennom årene, hva EØS-avtalen betyr for oss, og hvordan EUs grønne giv kommer til å legge føringer og gi muligheter for landsdelen. 

Innledere: 

 • Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie, NTNU
 • Kristine Graneng, doktorgradsstipendiat, NTNU
 • Tina Melfjord, EU-rådgiver, Nord-Norges Europakontor
 • Janni Ekrem, EU-rådgiver, Nord-Norges Europakontor

Målgruppe: Alle som ønsker å lære mer om Norges forhold til EU, og for en faglig base for resten av dagen
Arrangør: Nord-Norges Europakontor (NNEO)
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 1

Frokostservering og mingling fra kl. 08:00

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 09:00 - 10:30 - Erasmus+ ansattmobilitet: Strategisk verktøy for internasjonalisering og kvalitet i utdanning

Informasjonsmøte om muligheter for ansattutveksling gjennom Erasmus+

Innledere:

 • Ida Charlotte Jakobsen, seniorrådgiver, studieavdelingen, Nord universitet
 • Elena Popova, seniorrådgiver, studieavdelingen, Nord universitet


Målgruppe: Ansatte ved Nord universitet
Arrangør: Nord universitet
Sted: Nord universitet, Bodø
Rom: Christian Fredriksen (A6)

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 10:00 - 11:00 - Sikkerhet og beredskap – virkemidler fra Europakommisjonen

Vi får et innblikk i EUs virkemidler på sikkerhet og beredskap, både i Horisont Europa og også det Europeiske forsvarsfondet. Hvordan kan nordnorske aktører dra fordeler av disse mulighetene?

Innledere: 

 • Kort intro om Horisont Europa og EU-nettverk Nordland - Irene Andreassen, EU-Nettverk Nordland

 • Politikk i EU - Trender og oppdateringer i EU som respons på Europas kriser. Hvorfor det er viktig å kjenne til EUs politikk for å søke Horisont Europa - Pål Sigurd Malm, Forskningsrådet

 • Hva kan NFP fra Innovasjon Norge bidra med til Nord-Norske aktører? Muligheter innen EDF for aktører i Nord-Norge, Innovasjon Norge – EDF – NFP i Brussel – Nils Christian Skaland, Innovasjon Norge

 • European Defence Fund – eksempel fra SINTEF - Lene Lad Johansen, SINTEF

 • Trender på robotikk og AI i Horisont Europa med fokus på samfunnssikkerhet - Aksel Andreas Transeth og Lene Lad Johansen fra EU-nettverkene NAINE og RINVE

Målgruppe: Offentlig og privat sektor, og FoU-miljøer som ønsker å lære om prosjekt- og samarbeidsmuligheter i Europa.
Arrangør:  EU-nettverk Nordland, og EU-nettverkene NAINE, RINVE og Prosess+/ACT Cluster
Medarrangør: SINTEF, Nord universitet, KPB
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 2

Arrangementet vil også streames. Husk å merk av om du vil delta fysisk eller digitalt i påmeldingsskjemaet.

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 10:00 - 11:00 - Muligheter i samspillet mellom kultur og næringsliv

Kulturliv og næringsliv har lenge levd side om side. Med Bodø2024, europeiske initiativ og nye tanker om helhetstenkning blir kultur- og næringsliv stadig viktigere for hverandre strategisk. Vi skal snakke om hvordan disse henger sammen.

Innledere:

 • Marius Fagerli, Innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge
 • TBC, Bodø2024
 • Stefano AgnolettoVia Querinissima International Association/Nordland Fylkeskommune

Arrangør: Innovasjon Norge, Bodø2024
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 11:15 - 12:15 Infomøte om mulighetene i Interreg

Gjennom Norges samarbeid med EU, deltar vi i en rekke Interreg-programmer, som gir mulighet til grenseoverskridende samarbeid. Bli med på denne sesjonen for å lære mer om både Interreg Aurora, Interreg Northern Periphery and Arctic, og Interreg Europa. Det vil bli særlig fokus på mulighetene innenfor kultur.

Innledere:

 • Linn-Marie Lillehaug Pedersen, Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis, Nordland fylkeskommune
 • Julia Kristine Tidem Føllesdal, trainee, Nordland fylkeskommune
 • Ian Jawahir, Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Aurora, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Jon Halvard Eide, Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europa, Agder fylkeskommune 

Målgruppe: Offentlig og privat sektor, og FoU-miljøer som ønsker å lære om prosjekt- og samarbeidsmuligheter i Europa
Arrangør: Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 1
Antall plasser: 100

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 11:15-12:15 - AI og robotikk - muligheter for EU finansiering

Workshop for å synliggjøre mulighetene for å få finansiert prosjekter innen kunstig intelligens (AI) og/eller robotikk under Horisont Europa. Her deles blant annet erfaringer med å finne samarbeidspartnere, konkrete utlysninger innen området og muligheter for prosjektpitch med en EU-rådgiver. 

For de som deltar fysisk, vil der være mulig å pitche prosjektideer med en EU-rådgiver etter sesjonen. Dersom du ønsker dette, kryss av for det i påmeldingsskjemaet og du vil få tilsendt mer informasjon på epost.

Målgruppe: Offentlig sektor, næringsliv, og FoU-aktører som jobber med eller er interesserte i AI og robotikk og prosjektmuligheter på europeisk nivå.
Arrangør: EU-nettverk Nordland, og EU-nettverkene NAINE, RINVE og Prosess+/ACT Cluster
Medarrangør: SINTEF, Nord universitet, KPB
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 2

-----------------------------------------------------------------------

Kl 11:15 - 12:15 - Bodø2024 som samfunnsprosjekt

Kaffeprat med programsjef Henrik Dagfinnrud om kultuhovedstadsprosjektet som samfunnsprosjekt.

Innleder:

 • Henrik Dagfinnrud, programsjef, Bodø2024

Målgruppe: Alle som er interesserte i å lære mer om Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.
Arrangør: Bodø2024
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 3

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 12:15- 13:00 - Minglelunsj


Sted: Mingleområdet i 2. etasje på Quality Hotel Ramsalt

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 12:15- 13:00 - Utstillingsvindu for EU-finansierte prosjekter i Nordland


Her kan du møte prosjektledere og lære om ulike prosjekter som er finansiert i fylket av EU-midler.

Målgruppe: Alle deltakere på Nordnorske Europadager i Bodø
Arrangør: Nord universitet
Sted: Mingleområdet i 2. etasje på Quality Hotel Ramsalt

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 11:30-  12:30 - Kunne du tenkt deg å reise på utveksling?

Kom og møt Enhet for internasjonalisering i Gråsona for mer informasjon om utveksling. Gjelder både for studenter og ansatte!

Målgruppe: Ansatte og studenter ved Nord universitet
Arrangør: Nord universitet
Sted: Nord universitet, campus Bodø
Rom: Gråsona

Påmelding ikke nødvendig

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 14:00 - Digitalisering på tvers av landegrenser 


- Samarbeidsmuligheter gjennom DIGITAL Europa og CBDS-programmet. 
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) inviterer til seminar om to aktuelle digitaliseringsprogrammer: EUs nye samarbeidsprogram for digitalisering, DIGITAL Europa-programmet, og Nordisk ministerråds Cross-Border Digital Services (CBDS) Programme. Du får en introduksjon til de to programmene, informasjon om satsinger som kan være relevante for din virksomhet og tips om hvordan din virksomhet kan utnytte mulighetene som ligger i de to programmene.  

Innledere:

 • Kristoffer Vold Ulvestad, rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
 • Petter Tolnes Ingebrigtsen, rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
 • Ingrid Martenson Bortne, senior EU-rådgiver, Innovasjon Norge

Målgruppe: Arrangementet passer for alle som jobber med, forsker på, eller har en generell interesse for digitalisering. Det er relevant for aktører fra både offentlig sektor, næringslivet og akademia. 
Arrangør: Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Digi Nordland
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 14:00 - Hva tilfører Nord universitets inntreden i en europeisk universitetsallianse?

Hvordan kan offentlig sektor, akademia og næringsliv knyttes sammen gjennom universitetsalliansen SEA-EU?

Innledere:

 • Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor utdanning og studie, Nord universitet
 • Ida Charlotte Jakobsen, seniorrådgiver, studieavdelingen, Nord universitet
 • Elena Popova, seniorrådgiver, studieavdelingen, Nord universitet

Målgruppe: Offentlig sektor, akademia, næringsliv og andre som ønsker å lære hvilke muligheter en europeisk universitetsallianse gir for alle sektørene.
Arrangør: Nord universitet
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 2

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 16:00 - Erasmus+ på Vgs. - Med mål om økt deltakelse fra Nord

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonalkontoret for Erasmus+. Direktoratet deltar under Nordnorske Europadager og vil i samarbeid med utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune tilby et arrangement rettet mot lærere og annet skolepersonell.

Fylket vil legge til rette så flere læringer, elever, lærere og instruktører kan reise ut på kompetansehevende opphold og opplæring i Europa.

Målet med arrangementet er at flere skoler i fylket skal se mulighetene Erasmus+ kan tilby og søke om midler.

Målgruppe: Lærere og skolepersonell på videregående skoler i Nordland
Arrangør: Nordland fylkeskommune, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 3

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 14:30 - 16:00 - Hvordan kan Nord Norge ta ut sitt potensiale i Europas grønne omstilling gjennom offentlig – privat samarbeid

For å løse de store samfunnsutfordringer må vi sammen bygge kunnskap, definere behov og utvikle løsninger.

Vi ser på hvordan nasjonale og internasjonale virkemidler kan stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjonsevne i den grønne omstillingen.

Innledere: 

 • Marius Fagerli, Innovasjon Norge - velkommen
 • Julie Hindaker, Bodø kommune - Globalt prosjekt gir store muligheter for regionalt og nasjonalt næringsliv
 • Tor Gausemel Kristensen, Bodø kommune - Verdiskapingen i CityLoops forutsetter offentlig privat samarbeid
 • Idun Lyngstad, Norges forskningsråd - Mulighetene i Horisont Europa og synergier til andre program
 • Marianne Bahr Simonsen, Kraft - Offentlig - privat samarbeid i praksis
 • Anita Skog, LUP - Vår viktigste motor for grønn omstilling og innovasjon
 • Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO Nordland - Call to action

Målgruppe: Næringsliv, offentlig sektor, akademia og alle som jobber med eller er opptatt det grønne skiftet
Arrangør: Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Kraft senter for bærekraftig samfunns­utvikling i nord, NHO Nordland, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Ramsalt 1

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 18:00 - 19:00 - Ungdomsdebatt: Europa i krise, hvordan angår det oss?

Velkommen til ungdomsdebatt under Nordnorske Europadager 2022! I løpet av én time skal ungdom i Nordland diskutere Europa i krise, hvordan angår det oss, gjennom å diskutere følgende temaer:

 • Hvordan kommunisere med ungdom i krisetid
 • Hvordan legge til rette for at ungdom er med i omstillingsfaser
 • Kildekritikk og fakta-sjekking – sannheter på Tik Tok og sånt

Moderator: Sigurd Hjelle, fungerende nestleder, Ungdommens fylkesråd i Nordland

Paneldeltakere:

 • Håvard Bergseng Rødsand, leder Ungdommens fylkesråd Nordland
 • Amanda Jenssen, Ungdommens fylkesråd Nordland
 • Vinjar Meosli, Ungdommens fylkesråd Nordland
 • TBC, Elevorganisasjonen i Nordland
 • TBC, Lærlingerådet i Nordland

Målgruppe: Ungdom under 18 år.
Arrangør: Ungdommens fylkesråd i Nordland
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Foajeen/resepsjonsområdet

-----------------------------------------------------------------------

Kl. 19:30 - 21:00 - Samfunnsdebatt - Europa i krise, hvordan angår det oss?

Europa i krise, hvordan angår det oss? Under Nordnorske europadager 2022 inviterer vi alle nordlendinger til en spennende samfunnsdebatt om Nord-Norge og Europa.

Europa står i flere kriser om dagen: Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til både krig og energikrise på kontinentet og klimakrise, hvor EUs store ambisjoner om klimanøytralt samfunn innen 2050 også har ringvirkninger utenfor EU. Men hvordan angår egentlig krisene i Europa oss i Nord-Norge?

Kom på vår samfunnsdebatt og finn ut!

Moderator Per Erik Solli tar seg også en prat med Vinjar Meosli fra ungdomsdebatten - hvordan angår Europa i krise dem? 

Moderator: Per Erik Solli, seniorrådgiver ved Nord universitet 

Paneldeltakere

Klimakrise

 • Grete Hovelsrud, seniorforsker ved Nordlandsforskning og professor i miljøsosiologi ved Nord universitet 
 • Victoria Storelv, Kraft-koordinator, Kraft senter for bærekraftig samfunns­utvikling i nord
 • Josefina Skerk, daglig leder, Sijti Jarnge

Krig og solidaritet

 • Vinjar Meosli, Ungdommens fylkesråd i Nordland
 • Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie, NTNU
 • Sonja Steen, Fylkestingsrepresentant og tidligere fylkesordfører i Nordland fylkeskommune

Energikrise

 • Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord
 • Siv Dagny Aasvik, tiltredende regionsjef i Nord i Offshore Norge 
 • Sigurd Stormo, ordfører i Meløy kommune

Arrangør: Nord-Norges Europakontor og Nordland fylkeskommune
Sted: Quality Hotel Ramsalt
Rom: Foajeen/resepsjonsområdet

NB. det er ikke obligatorisk å registrere seg til samfunnsdebatten, men vi ønsker gjerne en oversikt over antall av praktiske årsaker. Men ta gjerne med en venn!

REGISTRER DEG HER