Høringssvar

Høringssvar

Kontoret leverer til stadighet svar på høringer som lyses ut av EU på vegne av våre eiere og partnere. Her har vi samlet våre høringssvar slik at du kan lese og sette deg inn i innholdet.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

EU jobber med å gjennomgå de regionale statsstøttereglene. Vi har sammen med våre eiere i Nordland og Troms & Finnmark levert høringssvar på vegne av landsdelen. Statsstøtteregelverket er svært viktig for Nord-Norge.

Svar på vegne av Troms & Finnmark og Nordland fylkeskommune til EUs offentlige høring på oppdatering av Arktispolitikken. EU skal komme med ny politikk for Arktis i løpet av siste halvår i 2021.