Lofotbedrift med i EU-prosjekt om overvåkning av marin forsøpling 

Lofotbedrift med i EU-prosjekt om overvåkning av marin forsøpling 

Klikk for stort bildePlast finnes i dag overalt rundt oss, og Lofotbedriften SALT har lenge arbeidet mot marin forsøpling, nå skal de inn i et EU-prosjekt med 20 millioner kroner i budsjettramme for å skape metoder for overvåkning og kartlegging.  

Det nylig oppstartede EU prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåkning og vurdering av plast i miljøet. Lofotbedriften SALT skal lede arbeidet med kunnskapsoverføring og kommunikasjon. 

Les mer om EUROqCharm her. 

SALT er med i prosjektet som koordinator for en del av samarbeidet, og er selv inne som forskere på makro-plast. De er en del av Marine Recycling Cluster (MRC), og har lenge jobbet med å redusere marin plastforsøpling. 

– Det er veldig spennende å være med i et prosjekt med partnere fra hele Europa. Prosjektet vil være viktig for å få samordnet datainnsamling slik at man får en bedre oversikt over situasjonen, og dermed også over hvilke tiltak som burde iverksettes, sier daglig leder i SALT, Kjersti Tønnessen Busch til MRC. 

Et omfattende problem 

Sammen med SALT vil Norsk institutt for vannforskning (NIVA) være koordinator for prosjektet. I tillegg til to andre norske bedrifter, skal 11 andre europeiske nøkkelaktører innen plastforskningsfeltet styrke den europeiske overvåkningskapasiteten basert på nye retningslinjer, som også vil bli utviklet av prosjektet. 

Les hva NIVA skriver om prosjektet i egen pressemelding her. 

Det finnes i dag rikelig med bevis for at plastforurensning finnes stort sett overalt rundt oss, eksempelvis i form av strandsøppel, plast i havet, mikroplast i mat og i luften. I kampen mot plastforurensningen er det avgjørende med robuste og langsiktige strategier. Dette krever en inngående forståelse av plastforurensningsproblemet – og der spiller standardiserte metoder for prøvetaking, analyse og rapportering en nøkkelrolle. 

– I EUROqCHARM-prosjektet vil vi med et kritisk blikk gå gjennom de aller beste analysemetodene, og sammen med 30 ekspertlaboratorier i Europa teste disse metodene, sier sjefsforsker ved NIVA, Bert van Bavel.