Aktuelt NorthNorway

Europaparlamentet bekymret over utviklingen i Arktis

Europaparlamentariker Anna Fotyga var saksordfører for Arktis-rapporten i Europaparlamentet som ble vedtatt 6. oktober 2021 Skjermdump fra Europaparlamentet Russlands militære opprusting og Kinas planer for nordlige sjørute bekymrer de folkevalgte i Europaparlamentet om framtiden til Arktis.

Europaparlamentet (EP) vedtok i går (onsdag) en egen Arktis-rapport med stort flertall. Dette er EPs forsøk på å påvirke EUs nye arktiske politikk, som skal lanseres av Europakommisjonen fredag 13. oktober.

På grunn av nye utfordringer, særlig med tanke på russisk militær opprusting og et sterkere Kina med store ambisjoner i Arktis, oppdaterer EU sin eksisterende arktiske politikk. Stadig raskere smelting av havisen i nord gjør at nye naturressurser blir tilgjengelig, som gjør at potensiale for spenninger øker.  

Arktis bør forbli et fredelig område

Europaparlamentet ber om konstruktivt internasjonalt samarbeid i Arktis som følge av nye trusler mot stabilitet i regionen. 

Sist gang EP laget en rapport, var det et samarbeid mellom utenriks- og miljøkomitéen, mens denne gang har utenrikskomitéen laget den alene. Polske Anna Fotyga, fra det nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet, var saksordfører for rapporten.

Rapporten omtaler geopolitiske og sikkerhetsmessige utfordringer i Arktis, der arktiske stater og det internasjonale samfunnet må bevare Arktis som et fredelig område med lav spenning og konstruktivt samarbeid. EU er forpliktet til en langsiktig bærekraftig og fredelig utvikling av regionen, understrekes det.

Klimaendringer og urfolk

De folkevalgte oppfordrer alle berørte land og EU til å gjennomføre tiltak på de alvorlige konsekvensene av klimaendringer i Arktis, blant annet ved å holde seg til målene i Parisavtalen.

Kulturen til urfolk må også bevares. All aktivitet i området, inkludert bruk av naturressurser, skal respektere urfolks rettigheter og komme dem, og andre lokale innbyggere, til gode.

Russiske og kinesiske aktiviteter i Arktis

EP er alvorlig bekymret for den progressive russiske militære oppbyggingen i Arktis, som de anser som uberettiget fordi de mener at Russland bygger opp langt mer enn legitime forsvarsformål tilsier. Alt samarbeid med Russland i regionen bør være i samsvar med prinsippet om «utvalgt EU-engasjement» med landet, krever parlamentarikerne. Og mener at det ikke skal gå på bekostning av sanksjonene og restriktive tiltak, som EU har innført mot Russland bl.a. etter annekteringen av Krim.

EP er også sterkt bekymret over de store kinesiske prosjektene i Arktis. De ber EU om å følge nøye med på Kinas forsøk på å innlemme den nordlige sjørute i sitt «ett belte, én vei-initiativ», fordi det kan gjøre regionen mer sårbar med en ny global geopolitisk situasjon.

Se rapporten her

Debatten i EP

Dagen før voteringen av rapporten, var det en arktisdebatt i Europaparlamentet. Oppsummert så var det bred støtte til rapporten og enighet blant de største partiene. Den grønne partigruppen var skuffet over lite miljøfokus og ble provosert over at Arktis blir sett på som en skattkiste, som det bare er å forsyne seg av. 

For mer informasjon, ta kontakt med Torjus Kleiven Kandal, torjus@northnorway.org.

Til toppen