Traineeordningen

Traineeordningen

Klikk for stort bildeHer kan du lese om traineeordningen ved Nord-Norges Europakontor.

Nord-Norges Europakontor består av en direktør, to rådgivere og en til to traineer.

Hensikten med traineestillingen er å gi unge, nyutdannede mennesker med tilknytning til Nord-Norge en innfallsport til arbeidslivet, samt å skape engasjement og kunnskap som senere kan benyttes i regionen. Som trainee ved Nord-Norges Europakontor får man gjennom 10 måneder muligheten til å tilegne seg praktisk erfaring fra Europas hovedstad, Brussel.

Å jobbe i Brussel gir et godt innblikk i hvordan EU-institusjonene fungerer og arbeider, og hvordan regionale spørsmål fra Nord-Norge håndteres internasjonalt. Å være trainee ved Europakontoret vil videre gi en god forståelse av hvordan andre lokale, regionale og nasjonale aktører og organisasjoner jobber med Europa- og EU-spørsmål. Kontorets fokusområder er blant annet EUs regionalpolitikk, nordområdene og Arktis, fiskeri, transport, forskning og utvikling, energi og kultur.

Er du vår neste trainee? Her er hva tidligere ansatte forteller om opplevelsen

En av traineens hovedoppgaver vil være informasjonsarbeid, herunder blant annet oppdatering av kontorets hjemmeside og sosiale medier. Andre arbeidsoppgaver består av å holde seg oppdatert på EU-politikk med relevans for Nord-Norge, organisering av konferanser/seminarer og besøk fra ulike interessenter, og inkluderer praktisk tilrettelegging, samt kontaktarbeid med andre relevante aktører i Brussel.

Traineestillingen varer fra september-juli og utlyses på våren hvert år, som regel i mars måned. Følg med på våre hjemmesider og sosiale medier for informasjon om utlysning.