Traineeordningen

Traineeordningen

Her kan du lese om traineeordningen ved Nord-Norges Europakontor.

Nord-Norges Europakontor består av en direktør, to rådgivere og en trainee.

 

Hensikten med traineestillingen er å gi unge, nyutdannede mennesker med tilknytning til Nord-Norge en innfallsport til arbeidslivet, samt å skape engasjement og kunnskap som senere kan benyttes i regionen. Som trainee ved Nord-Norges Europakontor får man gjennom 10 måneder muligheten til å tilegne seg praktisk erfaring fra Europas hovedstad, Brussel.

 

Å jobbe i Brussel gir et godt innblikk i hvordan EU-institusjonene fungerer og arbeider, og hvordan regionale spørsmål fra Nord-Norge håndteres internasjonalt. Å være trainee ved Europakontoret vil videre gi en god forståelse av hvordan andre lokale, regionale og nasjonale aktører og organisasjoner jobber med Europa- og EU-spørsmål. Kontorets fokusområder er blant annet EUs regionalpolitikk, nordområdene og Arktis, fiskeri, transport, samt olje- og gass.

 

En av traineens hovedoppgaver vil være informasjonsarbeid, herunder blant annet oppdatering av kontorets hjemmeside og sosiale medier. Andre arbeidsoppgaver består av å holde seg oppdatert på EU-politikk med relevans for Nord-Norge, organisering av seminarer og besøk fra ulike interessenter inkludert praktisk tilrettelegging, samt kontaktarbeid med andre relevante aktører i Brussel.