EU ønsker å høre fra transportaktører

Bothnian Corridor vil kunne skape en viktig jernbanekobling i nord. - Klikk for stort bildeBothnian Corridor vil kunne skape en viktig jernbanekobling i nord. (Foto: NSPA)Europakommisjonen har startet en høring om retningslinjene til TEN-T-nettverket. Kontoret oppfordrer nordnorske aktører til å komme med innspill og jobber for å inkludere Ofotbanen i kjernekorridoren.

TEN-T er et EU-program som skal sikre et effektivt og bærekraftig transportnettverk i Europa gjennom effektivisering av flyt av varer og tjenester i det indre markedet. Norge har vært med i nettverket siden 2015, men har ikke tilgang på finansieringsordningene gjennom Connecting Europe Facility (CEF).

Narvik og Ofotbanen er i dag en del av det som kalles Core Network, som er hovednettet for transport i Europa. Formålet er å legge den botniske korridoren til de eksisterende kjernenettverkskorridorene Scandinavian-Mediterranean og North Sea-Baltic, slik at de forlenges og forbinder dem og sikrer en grenseoverskridende forbindelse mellom Finland og Sverige.

Kontoret jobber for nordnorsk forlengelse

Kontoret jobber sammen med svenske og finske regioner for at Ofotbanen til Narvik skal bli en del av denne mulige kjernekorridoren, ettersom det kan gi positivt utslag for eksport av nordnorske produkter som jernmalm og fisk.

I den forbindelse er Nord-Norges Europakontor med på å arrangere seminaret Future of the Core Network Corridors i Europaparlamentet 18. oktober. Seminaret er et samarbeid med flere regionskontor fra Sverige og Finland.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende arrangementet straks programmet er ferdigstilt.

Høringsfristen er 9. november 2017

Som nevnt har Europakommisjonen satt i gang en høring om TEN-T-retningslinjene. Formålet med høringen er å kartlegge aktørers utfordringer og foreslåtte løsninger for implementering av TEN-T-prosjekter. 

Nordnorske aktører har med andre ord en gylden mulighet til å påvirke deres beslutning. Høringsfrist er 9. november 2017 og svar kan sendes inn via dette skjemaet.