Workshop samlet Arktis-interesserte

Workshop samlet Arktis-interesserte

Klikk for stort bilde Wikimedia Commons Den 16. februar deltok Nord-Norges Europakontor på workshopen "Arctic Security Matters" i regi av EU Institute for Security Studies.

Den økende oppmerksomheten rundt Arktis i EU forsterkes av klimaendringene som forårsaker store miljøforandringer. Issmeltingen har samtidig ført til økt interesse for det økonomiske potensialet som finnes i regionen. Dette gjelder blant annet olje- og gassressurser, mineraler, fiskeri og kortere transportruter.

 

Mandagens arrangement samlet aktører i Brussel som arbeider med spørsmål relatert til Arktis. Både EU-institusjonene, privat næringsliv og akademia var representert, og diskusjonen dreide seg rundt klimaendringer, økonomisk potensial, territorielle krav og det geostrategiske miljøet. Også den militære situasjonen var gjenstand for diskusjon.

 

Europakommisjonen arbeider nå med en ny Arktis-strategi for EU, og 2015 er derfor et år der Arktis står spesielt i fokus i Brussel. Ulike enheter i Europakommisjonen var representert på arrangementet, og fremhevet at arktisk forskning og samarbeid mellom regionale myndigheter vil vies mye oppmerksomhet i strategien.