Vil du være trainee for Nord-Norge i Brussel?

Vil du være trainee for Nord-Norge i Brussel?

Klikk for stort bilde

Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra september 2017 til juli 2018.

Hensikten med traineestillingen er å gi unge nyutdannede med tilknytning til Nord-Norge en innfallsport til arbeidslivet, samt å skape engasjement og kunnskap for at disse senere skal kunne være en ressurs for regionen. Arbeidssted er Brussel, Belgia.

 

Arbeidsoppgavene vil inkludere

  • Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider
  • Overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk, nordområdepolitikk, mineraler, fiskeri, olje og gass, urfolk, Barentsregionen og transport
  • Organisering av seminarer og studiebesøk
  • Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel
  • Administrativt arbeid for kontoret

Traineeoppholdet er lønnet i henhold til gjeldende satser, og går over en periode på ti måneder med oppstart primo september 2017.

 

Vi ønsker at du

  • Har tatt høyere utdanning ved en av utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge, eller kommer fra Nord-Norge
  • Har internasjonal erfaring og gode engelskkunnskaper. Franskkunnskaper er positivt.
  • Har erfaring med å arrangere seminarer, møter og lignende
  • Har gode sosiale egenskaper
  • Er komfortabel med høyt arbeidspress og arbeid utenfor kjernetid

Spørsmål om traineestillingen kan rettes til direktør Trond Haukanes, tlf: +32 473 183 623 / +47 901 10 562 eller e-post: trond.haukanes@northnorway.org

 

Søknadsfrist: 26. mars 2017

Søknad, med vedlagt CV og kopi av vitnemål og attester sendes til torjus.kandal@northnorway.org