Vi starter arbeidet med EUs nye Arktis-politikk

Vi starter arbeidet med EUs nye Arktis-politikk

Klikk for stort bildeMandag 1. desember, leverte vi på vegne av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune et innspill på høringen «Streamlining EU funding in the Arctic».  

Høringen er en del av prosessen fram mot EUs nye nordområdepolitikk, som etter planen skal være klar i desember 2015.  

Bakgrunnen for høringen er et sentralt element fra EUs forrige kommuniké om nordområdene, som vektla viktigheten av å forsterke og samkjøre finansieringsinitiativene som EU har til disposisjon. Målet fra EUs side er å ha en positiv innflytelse på utviklingen i Arktis som kommer samfunnene i disse områdene til gode. 

Parlamentet og Rådet har dessuten bedt om økt samkjøring av de ulike EU-instrumentene som kan benyttes i Arktis. For å nå dette målet har Kommisjonen bedt medlemsland, ikke-medlemmer, regioner, kommuner og øvrige institusjoner om å levere sine innspill.

26. juni 2012 la Europakommisjonen i samarbeid med EEAS (European External Action Service) fram sitt forslag til veien videre for EUs Arktis-politikk. Dokumentet ga uttrykk for en holdningsendring sammenlignet med kommunikasjonen fra 2008, blant annet fordi EU i større grad harmoniserte sin egen politikk med arktiske aktører, deriblant Norge.

Les innspillet vi har sendt på vegne av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark her

Det forventes dessuten at EU snart vil oppnå status som offisiell observatør i Arktisk Råd. Dette har tidligere vært hindret av det spente forholdet mellom EU og Canada som et resultat av EUs importforbud mot selprodukter.