Vi søker ny rådgiver

Vi søker ny rådgiver

Foto: Simon Johannsson - Klikk for stort bilde Kunne du tenke deg å jobbe med forsknings- og utviklingspolitikk for Nord-Norge i Brussel? Det er nå en ledig stilling som rådgiver hos oss med søknadsfrist 11. februar 2019.

Stillingen er et  engasjement på ett år, med mulighet for forlengelse.  Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Kontorplassering er i Brussel, Belgia.

Stillingen er direkte underlagt direktøren for kontoret, og arbeidsoppgavene vil bl.a. bestå av å

 • Følge og analysere utviklingen innen tematiske områder som er av interesse for Nord-Norge 
 • Ha særskilt ansvar for FoU-sektoren, samt klima, energi, miljø og kultur 
 • Følge opp og sørge for en god informasjonsflyt til eierfylkene 
 • Ha hovedansvar for vedlikehold og oppdatering av kontorets hjemmeside og bruk av sosiale medier 
 • Ha utstrakt kontakt med relevante aktører i Brussel
 • Forberede og arrangere seminarer og møter samt lage program for besøksgrupper. 
 • Formulere høringsinnspill og notater til EU-institusjoner 
 • Andre relevante oppgaver

Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Utdanning og erfaring

 • Høyere utdanning, gjerne på masternivå fra universitet eller høgskole innen EU-relaterte studier
 • Erfaring med EU-relatert arbeid innen FOU-sektoren, samt klima, energi, miljø og kultur.  
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid, fortrinnsvis rettet mot Europa
 • Europakunnskap, inkludert kjennskap til politiske prosesser i EU
 • Nordområdekunnskap og forståelse for samfunnsmessige, politiske og næringsmessige forhold i Nord-Norge 
 • Solide norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Franskkunnskaper er en fordel 
 • Erfaring med å arrangere seminarer, møter og lignende

Vi ønsker også at du har

 • Særlig kjennskap til EUs politikkområder innenfor stillingens hovedansvarsområder
 • Evne til å innhente og formidle informasjon på en god måte, både internt og eksternt til publikum i Brussel og Nord-Norge 
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid mot EU-institusjoner
 • Et bredt EU-nettverk, strategiske og analytiske evner, god kjennskap til sosiale medier og IT-kunnskap  
 • Gode egenskaper til å bygge nettverk i sosiale relasjoner
 • Er fleksibel for arbeid utenfor kjernetid  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og god på å bygge nettverk 
 • Er en god kollega som er initiativrik, kreativ og utadvendt 
 • Jobber selvstendig og har gjennomføringsevne i tråd med våre ambisiøse mål 
 • Være vant til korte tidsfrister, ha stå-på-vilje
 • Like å samarbeide i små grupper      

Som ansatt hos oss får du

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Søk på stillingen her

Frist: 11. februar 2019

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.