- Vi må være realistiske

- Vi må være realistiske

Klikk for stort bilde Torjus Kandal

Aspaker om markedsadgang i EU for norsk fisk og regjeringens prioriteringer i samarbeidet med EU for 2016. 

Statsråd med ansvar for EØS/EU-saker, Elisabeth Aspaker, la denne uken frem regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016 for et fullsatt Norway House her i Brussel. I salen satt blant andre ulike næringslivsrepresentanter, lobbyaktører, norske regionkontor, forskningssektoren samt andre norske aktører som har sitt daglige virke i Brussel.

 

MARKEDSADGANG FOR FISK

Aspaker understreket at samarbeidet mellom Norge og EU er godt og nødvendig for fremtiden for norsk eksport. På spørsmål fra salen om hvordan «regjeringen vil fortsette arbeidet for å sikre frihandel for sjømat til EU-markedet» slik det fremgår i arbeidsprogrammet, svarte Aspaker at gjennomføringen av den nye avtalen mellom Norge og EU nå i 2016 skal sikre vår markedsadgang for fisk og vil bidra til at handelsbetingelsene for næringen blir bedre.

 

 

Hun har også i sin tidligere rolle som fiskeriminister vært i samtale med EUs fiskerikommissær Karmenu Vella angående å reformere og forenkle noen av de mange byråkratiske hindrene norsk sjømateksport til EU møter. 

 

 

-VI MÅ VÆRE REALISTISKE

Aspaker sa samtidig at vi må være realistiske med våre forventinger når det gjelder hva Norge kan få til med tanke på å påvirke EU på ulike områder som er av særlig viktighet for Norge, deriblant fiskeri, siden vi står utenfor unionen.Den forholdsvis nye EØS/EU-ministeren påpekte derimot at dialogen mellom EU og Norge er god og at vi ofte får gehør for våre ønsker og forslag. 

Aspaker fremhevet at EUs «vinterpakke», som ble lagt frem i februar og presenterer en rekke strategier deriblant en egen strategi for gass og LNG, sistnevnte også med muligheter for lagring, vil være viktig for Europa i overgangen til en mer miljøvennlig union og for å nå sine klima - og energipolitiske mål i årene fremover. EU ønsker også å bedre energisikkerheten sin samt å diversifisere energikildene sine. Gass og LNG vil være sentral i denne satsningen.

 

 

Hun mente også at signalene med tanke på viktigheten av norsk gass i denne sammenhengen var både positiv og viktig, og minnet om at store mengder av gassen vi eksporterer i dag går til det europeiske markedet.

 

 

Det står lite om regjeringens satsningsområder og fokus opp mot EU med tanke på Unionens kommende nye Arktis strategi, som etter planen legges frem i løpet av våren. På spørsmål fra salen om dette nevnte Aspaker Norges arbeid med å sørge for at Havretten fortsatt er utgangspunktet for ikke bare EU, men også andre internasjonale aktørers fremferd, visjoner og tanker om nordområdene.

 

 

 

NORGES VIDERE ARBEID

EØS/EU-ministeren var tydelig på at utfordringene Europa står overfor med svak vekst som fordeler seg relativt ujevnt, spørsmålet om videre Britisk EU-medlemskap samt en vedvarende stor migrasjonsstrøm, legger press på Schengen-systemet og setter samarbeidet i Europa på prøve. Men arbeidet med å sørge for en god dialog og godt samarbeid med EU vil for Norge fortsette med full styrke og er like viktig i tider med turbulens i Europa, påpekte hun