Utlysning av tilskuddsmidler til informasjon om europeisk samarbeid

Utlysning av tilskuddsmidler til informasjon om europeisk samarbeid

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Utenriksdepartementet Ordningen er først og fremst ment for norske frivillige organisasjoner og andre ikke-offentlige aktører.

Utenriksdepartementet har nå lyst ut midler til informasjon om europeisk samarbeid. Målet er å stimulere til en aktiv debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål, samt å støtte norske miljøers nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere i Europa. 

Tiltakene det søkes støtte til bør gi økt kunnskap blant norske målgrupper om ulike aktører, miljøer og institusjoner i Europa og samarbeidet mellom disse.
 
Her finner du en oversikt over hvilke organisasjoner som ble tildelt støtte i 2014.
 
Søknadsfrist for 2015 er 19. januar.
 
Du kan lese mer om innsending av søknad på UDs hjemmesider.