Uoffisiell High North Dialogue kick-off

Uoffisiell High North Dialogue kick-off

Klikk for stort bilde Tonje Nermark

Vi inviterte til workshop 24. mai sammen med Arctic Institute og Nordområdesenteret, som en opptakt til den årlige High North Dialogue-konferansen i Bodø. 

Temaet for workshopen var EU sin arktiske politikk og Nord-Norge. Inviterte deltakere og innledere fra hele Nord-Norge innen næringsliv, utdanning, transport, samt politikere fra samtlige fylkesnivå og urfolksrepresentanter var til stede for å diskutere temaet og få frem i fellesskap hva som blir viktigst for Nord-Norge i relasjon til EU i tiden fremover.

 

 

Danske Jørn Dohrman, som er medlem av Europaparlamentet, var også til stede for å diskutere dette temaet med de fremmøtte og gi hans synspunkter på EUs prioriteringer i Arktis som kommer frem i EUs nye arktiske politikk av 27. april.

 

 

VIKTIG MED ET SAMLET NORD-NORGE

Synspunktene var mange, men det var enighet blant deltakerne om at Nord-Norge blir påvirket av EU i veldig mange sammenhenger. Flere av deltakerne påpekte at det derfor er viktig at Nord-Norge er noenlunde samlet overfor EU, noe som også ble bekreftet av Dohrmann, som understreket at Nord-Norge gjerne oppfattes som én region og ikke tre.

 

 

Det er varierende næringslivsinteresser i Nordland, Troms og Finnmark og det vil derfor være noe ulikt fokus i de tre fylkene, men flere av deltakere var enige om at bærekraftig utvikling er i alles interesser og at samarbeid på tvers av fylkesgrenser innen ulike sektorer er svært viktig for å få til vekst.

 

 

NORSKE INTERESSER I BRUSSEL

Økt synlighet for Nord-Norge i Europa er også viktig, og Dohrmann understreket at Norge, som tredjeland og også Nord-Norge som region, har et unikt utgangspunkt i forhold til andre tredjeland overfor EU og har folk så godt som på innsiden av Europaparlamentet som promoterer norske og regionale interesser.

 

 

BAKGRUNN

Diskusjonene som kom ut av workshopen er en del av Arctic Institutes arbeid med en rapport som kommer til høsten som omhandler utviklingen i EUs arktiske politikk siden første kommunikasjon kom i 2008. Den tar også for seg hva som er viktig for Nord-Norge for å sikre bærekraftig utvikling av regionen. Den endelige rapporten vil bli brukt i vårt lobbyarbeid ved kontoret når den foreligger i høst. 

 

Se program og mer bakgrunnsinfo for workshopen her.