UiT - Norges Arktiske universitet er med på laget i to nye år.

UiT - Norges Arktiske universitet er med på laget i to nye år.

Klikk for stort bildeFra v.: Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør NNEO og Jørgen Fossland, universitetsdirektør UiT - Norges arktiske universitet UiT – Norges arktiske universitet ser viktigheten av å satse i Europa, og har derfor nylig fornyet partnerskapsavtalen Nord-Norges Europakontor (NNEO). Kontoret ser frem til å fortsette det tette samarbeidet.

Direktør ved Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen, skrev i forrige uke under på en fornyelse av partneravtalen med UiT – Norges arktiske universitet sammen med Jørgen Fossland, direktør i universitetsledelsen.

– Det er veldig viktig å ha med UiT på laget, spesielt når man ser på det landsdelen står overfor og det man kan bidra med gjennom deltakelse på alle de programmene man kan delta på i Europeisk sammenheng, sier Sørheim Nilsen.

UiT – Norges arktiske universitet er dermed én av to universitetspartnere i Nord-Norges Europakontor sammen med Nord universitet. Begge har vært partnere siden 2013.

– Universitetene er motorer i samfunnsbyggingen, legger direktøren ved kontoret til.

Offensive på den internasjonale arenaen

De arktiske universitetene er offensive når det kommer til EUs arktiske forskningspolitikk. UiT er blant annet medlem universitetssamarbeidet Arctic Five. Universitetene ønsker gjennom samarbeidet å være en ledende aktør innen arktisk utdanning, forskning og innovasjon.

Kontoret var blant annet med i høst da Arctic Five møtte aktører fra EUs generaldirektorat for forskning og innovasjon, DG RTD for å komme med innspill til EUs nye arktiske forskings- og utdanningspolitikk. Et produktivt møte som ledet til at universitetene fikk en unik mulighet til å sende inn innspill til EUs politikk etter at fristen hadde gått ut.

Nord-Norges Europakontor, som ble opprettet i 2005, er eid av de tre nordligste fylkeskommunene. I tillegg har kontoret i dag fem samarbeidspartnere, som stort sett har kontrakter på to år.

Klikk for stort bildeArctic Five sammen med representanter fra Nord-Norges Europakontor og Nord-Sveriges Europakontor på vei inn til møte hos DG RTD Andreas Knutson