UiT-forsker får prestisjetung EU-støtte for utvikling av chip

UiT-forsker får prestisjetung EU-støtte for utvikling av chip

Klikk for stort bildeFoto: UiT og Geir AntonsenBalpreet Singh Ahluwalia er den eneste norske forskeren i år som mottar prestisjetunge midler fra ERC Proof of concept, underlagt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 

Det skriver UiT på sine nettsider. Dette er tredje gangen nanoforskeren mottar støtte fra Det europeiske forskningsrådet, ERC.  

Denne gangen har han fått tildelt et stipend på bakgrunn av en chip han har utviklet. Chipen omformer standard optiske mikroskop til det som kalles nanoskop.  

Prestisjetung støtte fra EU

Proof of Concept gis til dyktige søkere med usedvanlig gode prosjekter, og kan anses som en kommersialiseringsstøtte som er underlagt Det europeiske forskningsrådet, ERC. Søkere kan motta opp til 150 000 euro gjennom ordningen, og totalt var det 17 søkere fra hele verden som mottok stipendet i år, inkludert Ahluwalia. 

ERC er en del av Horisont 2020, som er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 

Les mer om tildelingen og Proof-of-Concept her 

Nye muligheter for medisinsk behandling 

Oppfinnelsen av optisk mikroskopi med superoppløsning, såkalt nanoskopi, har gjort forskere i stand til å studere biologiske systemer i nanoskala - på atomnivå, forklarer Ahluwalia. 

Han forteller at optisk nanoskopi er i ferd med å revolusjonere flere fagfelt, og at den ble tildelt en Nobelpris i kjemi i 2014. 

Teknologien er en medisinsk revolusjon som gir helt nye muligheter for å behandle alvorlige sykdommer, skriver UiT videre. 

Nord-Norge gjør det bra  

Prorektor for forskning ved UiT, Kenneth Ruud, er imponert over at Balpreet Singh Ahluwalia har fått sitt tredje ERC-prosjekt. – Dette må være ganske unikt selv i europeisk målestokk, sier han.

– Hever man blikket enda litt, så er det gledelig for Nord-Norge at alle ERC Proof of Concepts har gått til landsdelen: Tre til UiT ved Ahluwalia og professor Eiliv Lund, og et til Nord universitet ved professor Jorge Fernandes. Nord-Norge er således i en særstilling nasjonalt i evnen til å bringe fremragende forskning over i ny innovasjon, mener Kenneth Ruud. 

Les hele artikkelen om Ahluwalia her