TTIP neppe ferdig før Obama må gå

TTIP neppe ferdig før Obama må gå

Det innrømmer Cecilia Malmström, EUs handelskommisær. Klikk for stort bilde

 

«Alle ministerne uttrykte sine tvil om at TTIP-forhandlingene vil kunne ferdigstilles før Obama går av som President i USA, og det ser virkelig i økende grad usannsynlig ut» sa Cecilia Malmström under det uformelle toppmøtet for EUs handelsministre i Bratislava i forrige uke. Malmström presiserer at forhandlingene vil fortsette, men det spekuleres i hvorvidt presidentkandidatene i USA er interessert i å fortsette forhandlingene etter at Obama har gått av som President. Både Trump og Clinton har tidligere uttalt at de ikke er fornøyde med forhandlingene, noe som gjør TTIPs fremtid usikker i det lange løp.

Den femtende runden med TTIP forhandlinger vil finne sted i New York mellom den 3. og 7. oktober.

 

EUs handelsavtale med Canada klar i Oktober

Handelsavtalen med Canada, derimot, nærmer seg signering ifølge Politico. De respektive ministrene skisserte på fredag en plan for å signere handelsavtalen med Ottawa den 18. oktober. Handelsavtalen med Canada, CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) har tatt syv år å fremforhandle, og etter alle problemene med TTIP ligger det betydelig politisk prestisje i å fullføre CETA. I følge Politico Europe kan enigheten om å signere Canada-avtalen krediteres den tyske nærings- og energiministeren Sigmar Gabriel, som tidligere i uken sikret stor støtte i det tidligere skeptiske sosialdemokratiske partiet i Tyskland. SDPs stemme ble etterfulgt av et stort flertall i Bundestagen, som gjorde det mulig for ministrene å bli enige om en dato for signering i Oktober.

 

Hva er egentlig TTIP og konsekvenser for Norge


Kort forklart er TTIP en avtale som forhandles mellom USA og EU og hvor TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership (norsk: Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap)

En endelig TTIP-avtale kan få store konsekvenser for Norge. Forhandlingene mellom USA og EU om å danne verdens største frihandelsområde, har foregått siden juli 2013. Fram til nå har det blitt avholdt fjorten forhandlingsrunder. Den svenske handelskommisæren Cecilia Malmström er ansvarlig for forhandlingene på vegne av EU. Hun er en erfaren EU-politiker som også var kommisær under Barroso, med ansvar for innenrikssaker.

 

 

Sjømathandelen mellom Norge og EU

 

Det er flere avtaler som regulerer sjømathandelen mellom Norge og EU. TTIP-avtalen kan påvirke Norges muligheter for tollfri eksport av enkelte typer fisk til både EU og USA. Det er dessverre mange som tror at dette vil holde seg uendret takket være EØS-avtalens protokoll 9, men dette er noe tvilsomt da en frihandelsavtale mellom EU og USA vil kunne føre til nødvendige, harmoniserende endringer i de ulike avtalene som regulerer Norges sjømateksport til EU.

 

Fiskeri og landbruk er ikke en del av EØS-avtalen, men sektorene blir utvilsomt berørt av nye avtaler, endringer og regelverk som EU vedtar. Det er derfor viktig at det er tett kontakt mellom norske myndigheter og EU om det som skjer rundt TTIP-forhandlingene.