Tror på høyere kvoter etter Brexit

Tror på høyere kvoter etter Brexit

Klikk for stort bildeRamsey harbour Tony Shertila Nordirske fiskere mener at EU har vært alt for streng, tidligere EU-topp sier at EU-utmeldelse ikke nødvendigvis vil hjelpe britiske fiskerisamfunn.

Portavogie i Nord-Irland er i stor grad Brexit-territorium, hvor de aller fleste stemte for å forlate EU. På grunn av EU-reguleringer og kvoter er fiskerne her i stor grad begrenset til å kun fiske etter sjøkreps (Norway lobster). Men fiskerne har et håp om at Brexit vil føre til at de vil kunne fiske etter hva de vil når Storbritannia forlater EU.

 

Det er 117 fartøy registrert i Nord-Irland ifølge landbruks, miljø og ruraldepartementet. Den totale verdien av landinger inn til nordirske havner er verdt opp mot 25 millioner pund, mens verdien av all fisk som er fanget i Nord-Irland av fartøy registrert både innenfor og utenfor Storbritannia er målt til rundt 56 millioner pund.

 

EUs maritim- og fiskerifond (EMFF) for 2014-2020 lover 13,71 millioner pund til den nordirske fiskeindustrien mens utbetalingen fra det europeiske fiskerifondet var på rundt 6 millioner pund i 2015-2016.

 

Maria Danamaki, tidligere fiskerikommisær i EU, har tidligere stilt spørsmål om hvorvidt Brexit faktisk vil hjelpe fiskerisamfunnene. Storbritannia har den nest største kvoten i EU etter Danmark og Storbritannia blir regnet som det EU-landet som tjener mest på fiske i hele EU. Danamaki mener at Storbritannia mest sannsynlig vil følge en norsk modell, med en fiskeriavtale som regulerer fisket i hverandres farvann, etter enighet om kvote. Dersom dette er løsningen Storbritannia velger, må de forhandle avtaler med både EU og Norge.

 

I store deler av EUs havområder er det mange arter som er kraftig overfisket. En av artene som er truet er torsken i Østersjøen. Forskere har advart mot at hele bestanden kan kollapse innen kort tid hvis ikke kvotesystemet endres. EU-ministrene ble nylig enige om betraktelige kutt i fangstkvotene, med en redusering på 56 % innen 2017.

 

Fiskerne i Portavogie på sin side ser positivt på fremtiden og føler seg sikre på at den økonomiske gevinsten som hører med til større fiskekvoter og en mer brukervennlig regulering vil oppveie tapet av støtten fra EU og bekymringene for overfiske i britiske farvann.