Tromsø Havn vil lære av en av Europas største

Tromsø Havn vil lære av en av Europas største

Foto: Simon Johannsson, NNEO - Klikk for stort bildeAlle foto: Simon Johannsson, NNEOBærekraft, grønn omstilling og EU-politikk på agendaen da styret i Tromsø havn besøkte Belgia.

– Vi er virkelig inspirert og har fått noe å strekke oss etter, sier Jarle Heitmann, styreleder i Tromsø Havn.

16.-17. april deltok han på studietur til Brussel og Antwerpen sammen med representanter fra styret og administrasjonen.

Tromsøgruppen hadde valgt seg Antwerpen havn, ikke bare fordi den er blant Europas desidert største og mest moderne, med over 150 000 sysselsatte(!), men spesielt fordi havnen har tatt en lederrolle innen bærekraft og grønn omstilling de siste årene.

Ønsker større satsing

I det imponerende nye havnekontoret tegnet av verdenskjente Zaha Hadid møtte gruppen bærekraftsdirektør Eric De Deckere som orienterte om de mange konkrete tiltakene havneadministrasjonen har iverksatt. Innsatsen omfatter blant annet utslippsreduksjoner og forbedring av trafikkmønstre, men også tettere og bedre samarbeid med befolkning og myndigheter i Antwerpen. Les mer her.

Han var klar på at investeringene ikke bare utgjør en kostnad, men gir konkurransefortrinn.

– Dette var spesielt aktuelt for oss fordi Tromsø Havn ønsker en større satsing på å synliggjøre samfunnsansvaret vi har, og dermed også gi noe konkret tilbake til samfunnet, sier Heitmann.

Klikk for stort bildeHavneambassadør Frank Geerkens viste gjestene rundt på et enormt gulvkart og gruppen fikk senere guidet omvisning i havneanlegget.

Sirkulærøkonomi og statsstøtte

I Brussel møtte gruppen European Sea Ports Organisation (ESPO) hvor havnedirektør Halvar Pettersen presenterte status og planene for Tromsø Havn. Generalsekretær Isabelle Ryckbost orienterte om EUs havnepolitikk og utfordringer knyttet til finansiering, økt konkurranse og miljø.

På Norges Hus møtte gruppen Norges ambassadør til Belgia, Ingrid Schulerud, som snakket om det brede samarbeidet med EU, og miljøråd Hege Olbergsveen, som jobber med sirkulærøkonomi og nye regler om bl.a. plast og avfallshåndtering.

Klikk for stort bildeGruppen møtte også representanter fra LO, KS og EFTAs overvåkningsorgan ESA.

– Som styreleder vil jeg anbefale andre havner i Nord-Norge, og bransjer som er opptatt av sirkulærøkonomi og rammebetingelser som skapes innenfor EU, om å ta den samme turen vi gjorde. En stor takk også til Nord-Norges Europakontor for meget god tilrettelegging, sier Heitmann.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Mer info:

Antwerpen vertskap da nesten 1000 havneaktører forpliktet seg til å følge FNs bærekraftsmål 22. mars