Torsk banker biff

Torsk banker biff

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto

 

EU-borgere spiser mer fisk og fiskerne får arbeidsmiljølov. 

Sultne EU-borgere brukte 54 milliarder euro på sjømatprodukter i 2015, det er det høyeste beløpet som noen gang er registrert. Britene hadde den høyeste økningen fra 2015, mens Italia, Spania og Frankrike følger hakk i hæl. Øverst på tronen er det dog portugiserne som hører hjemme, de spiser helt klart mest sjømat av alle EU-landene. Nederst på listen figurerer Ungarn og Bulgaria som tydeligvis heller foretrekker andre matvarer. Det mest populære produktet i EU er tunfisk, etterfulgt av torsk. Laks havner på tredjeplass. Torsk, reke og laks importeres hele fire ganger så mye som kjøttprodukter i EU. I 2015 var 20 % av matvarene som ble importert sjømat, noe som tilsvarer en verdiøkning på 6 % fra året før.

 

Norge er det landet som eksporterer mest sjømatprodukter til EU, og i 2015 var importen fra Norge på 1,5 millioner tonn, som er verdt 5,3 milliarder kroner. Dette er det høyeste tallet noensinne. Fersk laks representerte 70 % i 2015 verdi. Les mer her

 

Denne måneden ble det også klart at EU-fiskere får ny arbeidsmiljølov, reglene vil inkludere norske fiskere gjennom EØS-avtalen.

 

Fiskere i EU-farvann har fått lovfestet viktige prinsipper om arbeidstid, hvile, søvn og sikkerhet, gjennom et direktiv fra Rådet. Rettighetene er en del av Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjon for arbeid i fiskerisektoren fra 2007. Også fiskere som arbeider på båter under et av EU-landenes flagg, er under beskyttelse av direktivet som blant annet omfatter bestemmelser om mat, legehjelp og lønnssatser. Les mer her.