Til Paris for å fremme utvikling i Nordområdene

Til Paris for å fremme utvikling i Nordområdene

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Willy Ørnebakk Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk dro til OECDs lokaler i Paris for å fremme utviklingsarbeid i NSPA-området

I 2016 kom OECDs rapport om regional utvikling i NSPA, eller, Northern Sparsely Populated Areas. Målet med rapporten er å styrke utviklingen i Europas nordområder.

Ørnebakk møtte OECDs Rural Committee for å følge opp rapporten ved å fortelle om innovasjonssystemet i Troms og Arctic Investment Platform (AIP).

Investeringsplatformen AIP skal særlig rette seg mot typiske arktiske næringer.

Les OECDs anbefalinger for NSPA her

Klikk for stort bildeWilly Ørnebakk presenterer innovasjonssystemet i Troms Nils Kristian Sørheim Nilsen

AIP er helt i tråd med OECD og EUs anbefalinger

Noen av rådene til OECD gikk ut på NSPA-området trenger kunnskapsbaserte investeringer blant annet basert på Smart spesialiseringsstrategier.

Å samle ulike regioners støtteordninger innen potensielle vekstområder følger i tillegg Europakommisjonens forslag om å legge større vekt på interregionalt og internasjonalt samarbeid.

– Forpliktende internasjonalt samarbeid vil hjelpe til med å fremme verdiskapning og utvikling i fylket og mulighetenes landsdel, konstaterte Ørnebakk.

Les siste nytt om AIP her

 

Klikk for stort bilde