Synes Nord-Norge er svært moderne

Synes Nord-Norge er svært moderne

Klikk for stort bildeStudieturen i år starter på Melkøya utenfor Hammerfest. Jonas Karlsbakk

Åtte politiske rådgivere ble med oss på studietur til Nord-Norge fra fire ulike EU-land.

Det er andre gang kontoret arrangerer denne typen tur. Målet er at de skal ha med seg ny kunnskap om Nord-Norge og aktiviteten i nord med seg hjem til sitt arbeid i Europaparlamentet.

 

Mange avgjørelser som tas i EU har stor innflytelse på utviklingen av vår region, siden Norge er tett knyttet opp mot EU, særlig gjennom EØS-avtalen. EU er i tillegg en stor kjøper av nordnorske varer som energi, metaller og sjømat.  Det var deltagere fra Polen, Finland, Tyskland og Italia som deltok.

 

Klikk for stort bildeNofimas bioteknologilaboratorium på Kvaløya Torjus Kleiven Kandal

Studieturen, med åtte politiske rådgivere fra Europaparlamentet, startet i Hammerfest med besøk til Statoils LNG-anlegg på Melkøya. EU ønsker å importere langt mer gass fra Norge i fremtiden, og flytene gass fra Hammerfest er produserte med det siste teknologien. Vi besøkte også Hammerfest rådhus der ordfører Alf E. Jakobsen fortalte om ringvirkningen Melkøya har hatt på hammerfestsamfunnet og Nina Kivijervi Jonassen fra Petroartic fortalte litt om framtiden til olje og gass-produksjonen i Barentshavet.

 

Se hele programmet her.

 

Videre tok turen til Tromsø hvor vi besøkte Nofimas bioteknologilaboratorium på Kvaløya, for å se potensiale i nye produkter og medisiner det finnes ut fra marin biomasse og biprodukter fra fiskeproduksjon. EU ønsker å skape mer vekst og arbeidsplasser gjennom blå vekst, så det var veldig nyttig å lære hvordan det kan gjøres i praksis/realiseres. På Framsenteret gjorde Jan-Gunnar Winther rede for forskningen som i dag gjøres i polare strøk.

 

Klikk for stort bildeNordlaks på Stokmarknes Torjus Kleiven Kandal

Jon Petter Gintal fra Sametinget fortalte om samers posisjon i Norge, både før og nå, og den sterke linken mellom urfolk og EU. Rektor ved UiT – Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, fortalte om universitetets stadig sterkere posisjon internasjonalt og fokus på arktisk forskning. Sesjonen på Framsenteret endte med at Norges ambassadør til Arktisk Råd, Else Berit Eikeland, fortalte om suksessen bak det vellykkede samarbeidet i Arktisk Råd og om Norges ønske om framtiden til organet, med EU som en sentral samarbeidspartner.

 

 

På Stokmarknes i Vesterålen besøkte vi det topp moderne oppdrettsanlegget til Nordlaks. Vi var innom kontrollrommet der de passer på fisken og mater den, og i produksjonslokalet for sortering, sløying og filetering. Dagen etter befant vi oss i Svolvær i Lofoten, og naturligvis var vi på fisketur med Norges Råfisklag helt på tampen av skreifiskesesongen. Og det ble fisk på nesten alle sammen. Vi fulgte dette opp med fiskeridebatt med Norges Råfisklag om både handel og regulering av sjømat. Det ble servert hvalgryte  og fiskesuppe til lunsj.

 

Fremtiden med grønn digital teknologi, sirkulær økonomi og grønn industri var tema da Terje Lillebjerka fra Mo Industripark og Runa Haug Khoury fra Bellona holdt innlegg for representantene fra Europaparlamentet i Bodø. Vi var også innom Hovedredningssentralen der vi fikk høre om flere EU-relevante prosjekter innenfor søk og redning i nordområdene. Arne O. Holm fortalte om Nordområdesenteret og vi fikk en innføring i det nye Bodø, med ny flyplass – ny by av Daniel Bjarmann Simonsen.

Klikk for stort bildePå fisketur utenfor Svolvær med Norges Råfisklag Torjus Kleiven Kandal

 

 

 

I en oppsummering fikk vi inntrykk av at deltagerne var imponert over det høye nivået en har av kompetanse og kunnskap, tross kaldt klima, lange avstander og spredt befolkning i et område som for mange ligger fjernt og ”utilgjengelig”.  De mente at det kunne være mye for mange EU-land å lære når det gjelder effektivitet, miljøvennlig bruk av naturressurser og måte å tenke på når det gjelder bærekraftig vekst i lokalsamfunnet.

 

Siden EU er i gang med å utforme en ny arktisk politikk, er det viktig at de vet hvordan Nord-Norge skiller seg ut fra andre deler av Nordområdene ved at det er et høyt utviklet samfunn med helt andre klimatiske forhold, enn mange andre steder i Arktis. Samtidig  har det stor betydning å vise aktører fra EU at store avstander, spredt bosetting og et arktisk klima fremdeles gir behov for stimulerende tiltak i form av for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift.

Klikk for stort bilde