Store endringer i EUs energilovverk vil påvirke Norge

Store endringer i EUs energilovverk vil påvirke Norge

Klikk for stort bildeMaroš Šefčovič, Vice-President of the EC in charge of Energy Union, and Miguel Arias Cañete, Member of the EC in charge of Climate Action and Energy, Jennifer Jacquemart, European Union

Europakommisjonen la i forrige uke frem vinterpakken, som er en del av EUs energiunion. Alle de åtte lovforslagene er merket som EØS-relevante og vil dermed kunne få stor betydning for blant annet olje- og gassindustrien i Nord-Norge.

Vinterpakken er omfattende med en rekke lovforslag, planer og strategier og inneholder blant annet energieffektiviseringsdirektivet, hvor Kommisjonen foreslår at 2030-målet for energieffektivisering øker fra 27 til 30 prosent og blir bindende. Medlemslandene må da sikre at energileverandørene og distributørene øker energisparingen med 1,5 prosent hvert år.

 

Fornybardirektivet innebærer at fornybar energi i økende grad skal konkurrere på lik linje med andre energiteknologier. EU-landene skal ha et felles sett med regler for hvordan støtteordninger for fornybare kilder skal utformes. Det skal også åpnes for at tilbydere fra naboland kan ta del i nasjonale støtteordninger. 2030-målet er på 27 prosent, og hvert land er ment å melde inn hvor mye de kan bidra med.

 

Et annet forslag fra kommisjonen er et nytt styringssystem for energiunionen. Det innebærer krav til planer og rapportering knyttet til målsetningene i energiunionen, og inkluderer de overordnede klima- og energimålene for 2030 som Norge allerede har knyttet seg til. Styringssystemet legger opp til at medlemslandene skal rapportere på alle de fem punktene i energiunionen: forsyningssikkerhet, indre energimarked, energieffektivisering, avkarbonisering og forskning/innovasjon.

 

For Norges del vil endringen i EUs lovverk få betydning for Norge som gassnasjon. Med vinterpakken havner gass i samme kategori som ikke-fornybare ressurser som olje og kull. En konsekvens av dette vil bli at gassmarkedet vil krympe, og påvirke gassproduksjonen i for eksempel Nord-Norge. Men på den andre siden vil det kunne bli positivt for fornybarsatsningen i nord.

 

De forskjellige forslagene i vinterpakken skal nå behandles i Europaparlamentet og blant medlemslandene. I Norge kan forhandligs- og implementeringsprosessen ta lang tid, fordi vi har ikke ennå implementert den forrige energipakken fra 2009.

 

Se Kommisjonens egne nettsider for vinterpakken i sin helhet, og se regjeringens nettsider for pressemelding fra olje- og energidepartementet