Stor oppslutning rundt NSPA-seminar under årets EWRC

Stor oppslutning rundt NSPA-seminar under årets EWRC

Klikk for stort bildeFullsatt sal under NSPA-seminar Maja Busch Sevaldsen

 

Tirsdag 12.oktober var kontoret, sammen med resten av NSPA-nettverket og The Highlands and Islands of Scotland arrangører av et seminar om bærekraftig vekst og innovasjon i grisgrendte strøk i nord.

Seminaret som hadde tittelen «Renaissance for Remote Rurban Regions through research – the case of less urban areas in the north” ble holdt i forbindelse med European Week of Cities and Regions, tidligere kjent som Open Days her i Brussel. Se programmet her.

 

Seminaret ble åpnet av Erik Bergquist, regionråd fra Västerbotten region i Sverige, etterfulgt av Norges Europaminister Elisabeth Vik Aspaker. Europaministeren nevnte viktigheten av å se en økt økonomisk aktivitet som en del av utviklingen av regionens potensiale, og presiserte at en effektiv infrastruktur for å knytte regionen sammen er avgjørende for å takle utfordringer som klima, spredt befolkning og store avstander. Les hele innlegget fra europaministeren her.

 

Klikk for stort bildeEuropaministeren sammen med lederne av Nord-Norges Europakontor og Øst- og Nord Finlands Europakontor Henni Tahvanainen

Del en ble avsluttet av Jens Nilsson fra Europaparlamentet som snakket om viktigheten av å ikke bare se Arktis i lys av sikkerhetsspørsmål eller miljøhensyn, men å også huske på at det er mange mennesker som bor i Arktis, og at næringsutvikling derfor er viktig.

 

Hovedtemaet i del to var OECDs publisering av det tredje «regional outlook», med fokus på utvikling av mindre tettbygde strøk. Dr. José Enrique Garcilazo snakket om at urbane og rurale strøk i økende grad har blitt mer integrerte, og at rurale regioner typisk gjør det bra når det kommer til vekst, 54 % av de raskest voksende områdene er tynt befolkede områder, og Garcilazo påpekte også viktigheten av smart spesialisering for å utnytte sine fordeler maksimalt. Han presiserte at tradisjonelle tanker rundt hva som er urbane områder og hva som er rurale er i ferd med å forandre seg, og at det er viktig å ikke sette seg fast i gamle tankesett. Garcilazo er enhetsleder for regionaldepartementet i OECD, og har også ansvaret for den snart ferdigstilte OECD-rapporten om de fjorten regionene i NSPA som skal presenteres i Paris i begynnelsen av November.

 

I del tre var det duket for presentasjoner om beste praksis fra de ulike regionene. Her fikk vi høre fra blant annet Donna Chisholm, som er leder for innovasjonsutvikling i Highlands and Islands Enterprise i Skottland, Birgitta Bergvall Kåreborn fra Luleås tekniske universitet, Harri Malinen fra Lappland universitet og Tove Sørensen fra nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeTove Sørensen fra norsk senter for e-helse Maja Busch Sevaldsen

Tove Sørensen fra det nyopprettede nasjonale sentret for e-helseforskning i Tromsø gav et spennende foredrag om e-helse og en helsesektor i forandring. Desentraliserte helsetrender og virtuelle sykehus var blant noen av temaene som ble tatt opp. Sørensen fortalte om viktigheten av å ha en helsetjeneste som korresponderer med pasientenes behov, og hvor viktig det er å mobilisere pasientressurser. Viktigheten av å ta i bruk IKT-systemer og tjenester ble også tatt opp, i tillegg til å tilpasse helsetjenestene til den nye pasientrollen.