Statsstøttereglene: – Det viktigste regelverket for nordnorsk næringsliv

Statsstøttereglene: – Det viktigste regelverket for nordnorsk næringsliv

Klikk for stort bildeBlir prosjekter som Norlaks' havfarm mulig med større endringer i regelverket? Norlaks/Vilde Odmundson Statsstøtteregelverket er et av EUs viktigste verktøy for markedsregulering. Nå kan store endringer være på gang i møte med enorme omstillinger.

Europakommisjonen har siden i fjor høst levert ambisiøse strategier og prosjekter på løpende bånd, der den største satsningen er Green Deal. Dette stiller enorme krav til omstilling av Europa og setter fart på arbeidet. Nå ser EU mot statsstøttereglene.

– Når EU varsler endringer i statsstøtteregelverket, må vi være på ballen og mobilisere. Dette er det viktigste regelverket for nordnorsk næringsliv og arbeidsgivere, og endringene har stor påvirkning på den økonomiske utviklingen i landsdelen, sier direktør ved Nord-Norges Europakontor Nils Kristian Sørheim Nilsen

Nord-Norge og NSPA på offensiven

Europakommisjonen er i gang med utredningen, og skal det kommende året gjøre grundige vurderinger av dagens regelverk før eventuelle endringer gjennomføres. Dette betyr at det meste av dagens statsstøtteordninger videreføres fram til årsskiftet 2021-22.

Nordland og Troms & Finnmark er derfor på offensiven for å kunne følge med og komme med innspill tidlig i prosessen. Sammen med Nord-Norges Europakontor jobber de nordnorske fylkeskommunene med å reetablere en arbeidsgruppe som skal ta rollen som tidligvarsler og påvirkningsaktør.

En tilsvarende gruppe blir etablert sammen med våre nærmeste allierte i Brussel. Sammen med  Nord-Sverige og Nordøst-Finland utgjør Nord-Norges Europakontor nettverket Northern Sparsely Populated Area som har gode muligheter for påvirkning inn mot EU.

Ikke en ukontroversiell ordning

Dagens ordning med regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) har alltid blitt betraktet som kontroversiell og har vært utsatt for revideringer helt siden 1970-tallet.

Ordningen sørger for at arbeidsgiveravgiften kan senkes i regioner hvor avstanden til markedene er lange, men dette gjelder ikke for alle sektorer.  

Regelen aksepteres blant annet fordi det nordnorske næringslivet ikke mottar EU-midler som nordlige regioner i Sverige og Finland nyter godt av som medlemmer i unionen. Statsstøtten må også holdes til et strengt nødvendig nivå ifølge ESAs retningslinjer.

RDA-ordningen er svært verdifull for landsdelen og i 2018 konkluderte Samfunnsøkonomisk analyse med at ordningen skaper og opprettholder et betydelig antall arbeidsplasser i nord.