Sortland viste frem hva som er viktig for å lykkes med urbanisering i nord

Sortland viste frem hva som er viktig for å lykkes med urbanisering i nord

Klikk for stort bildeTove-Mette Bjørkmo. Foto: Johanne LilleengenDilemmaer og utfordringer knyttet til politikk i praksis, og behov for kunnskap, var tema da ordfører i Sortland kommune, Tove Mette Bjørkmo, satt i paneldebatt i Brussel nylig.

JPI Urban Europe arrangerte konferanse om "urban transitioning", med mål om å skape debatt og utveksle erfaringer med urbanisering i Europa. Konferansen var godt representert av norske deltakere, blant andre Mari Solerød i Forskningsrådet i tillegg til Tove Mette Bjørkmo fra Sortland kommune.

Utfordrende å utvikle en liten by

Bjørkmo deltok i panelet om identifisering og utheving av utfordringer og dilemmaer i europeiske byer. Sortland, som definitivt var lillebror i panelet, med sine rundt 10 000 innbyggere, var representert sammen med Alba Iulia i Romania, Leipzig i Tyskland, og Cascais i Portugal.

Bjørkmo, som er tidligere fylkesråd for samferdsel i Nordland, er en forkjemper for å satse på alternativ transport også på mindre steder.

– Sortland kommune har flere utfordringer, og det å utvikle små steder kan være vanskelig. Vi opplever blant annet at det er for mange biler på veiene. Å få opp bruken av alternativ transport, som for eksempel sykling, er utfordrende når det er vinter og kaldt store deler av året, sier hun.

En annen utfordring som henger sammen med dette, er byggingen av stadige nye kjøpesentre som ligger utenfor bykjernen. Dette gjør at flere velger å ta bilen, samtidig som butikkene i sentrum sliter mer med å få det til å gå rundt.

Hvordan tiltrekke seg nye innbyggere

Bjørkmo snakket også om hvordan man som et mindre sted skal gjøre seg attraktiv for unge, slik at de blir værende i regionen, men også for å tiltrekke seg nye innbyggere.

– Sortland, som mange andre kommuner, sliter med at unge flytter ut for å ta utdanning, og ikke flytter hjem igjen, sier Bjørkmo.

Bjørkmos budskap ble godt mottatt, og det ble påpekt at det er viktig at Bjørkmo er i Brussel og snakker på vegne av små rurale byer. Det å peke på problemer som satsing på alternativ transport i en by hvor det er kaldt store deler av året, er ekstra viktig. Sykling til jobb for eksempel, er det ikke så enkelt å få folk til å gjøre når det er snøstorm ute.

De andre i panelet pekte på verdien av samarbeid på tvers av grenser, at man må dele kunnskap og kompetanse med hverandre fremfor å konkurrere om oppmerksomheten.

I tillegg til å debattere urban utvikling, lanserte JPI også sin egen strategi for forskning og innovasjon (SRIA 2.0).

Satser på fremtidsrettet byutvikling

Sortland kommune har sammen med Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune startet et prosjekt på trafikkanalyse gjennom Sortland sentrum, for å se på mulighetene for fremtidens bysentrum og transportmuligheter. Les mer om prosjektet her.

Se opptak av konferansen her.