Slik påvirkes Nord-Norge av EU sin arktiske politikk

Slik påvirkes Nord-Norge av EU sin arktiske politikk

Klikk for stort bilde

Rapport: Nord-Norge er en viktig partner i utviklingen av EU sin arktiske politikk. 

Den ferske rapporten fra «The Arctic Institute» mener at det er en positiv holdning til Nord-Norge i Brussel. EU-ansatte med Arktis som arbeidsfelt ser på Nord-Norge som en essensiell partner i utviklingen av EUs arktiske politikk. Denne holdningen har det tatt mange år å arbeide frem, og er en av det viktigste funksjonene for Nord-Norges Europakontor. Europakontoret har vært tilstede i Brussel i 11 år, og gjennom seminarer, møter med representanter fra EU-systemet, og deltakelse i konsultasjoner har Nord-Norge gjort seg bemerket i Brussel. 

 

Forhastede utfall

Kunnskapen og bevisstheten rundt muligheter og utfordringer i Arktis er ikke en selvfølge her. Stadig utskifting av personell både i Europakommisjonen og Europaparlamentet gjør nødvendigheten av gjentakende informasjonsarbeid veldig viktig. Informasjon kan være avgjørende i å rette opp forhastede og negative politiske utfall for Norge.

 

Historien viser at politiske beslutninger i EUs enorme saksfelt kan ha positive og negative innvirkninger på dagliglivet i nord. «som en elg i et glasshus har mengden av saker som EU er involvert i en påvirkning i nord – på godt og vondt». Det finnes mange eksempler på saker hvor norske myndigheter ikke har vært tilstrekkelig på ballen.

 

Store konsekvenser

Saken som potensielt får størst påvirkning på Nord-Norge er Kommisjonens arbeid med statsstøtteregelverket for 2014-2020, da spørsmålet om differensiert arbeidsgiveravgift kom opp. Veksten i Norge generelt og Nord-Norge spesielt, passet ikke inn i EUs ønske om å effektivisere og redusere forskjellige statsstøtteregimer i regionene i det indre marked. Selv om dette regelverket ikke var rettet mot Nord-Norge i utgangspunktet vil det få svært store konsekvenser hvis man ikke klarer å argumentere godt nok for at Arktis står i en særstilling.

 

Havtilgang

Men hvorfor er Nord-Norge så spesiell når det gjelder Arktis? Både Sverige og Finland er jo EU-medlemmer. Ifølge den nye rapporten bør Nord-Norge innta en ledende rolle på grunn av at vi er det eneste europeiske arktis-territoriet med tilgang på Nordishavet og bør dermed lede an utviklingen av EUs arktiske politikk. Dette krever tilstedeværelse i Brussel. Rapporten mener at det er opp til nordnorske aktører i Brussel å definere hva EU burde fokusere på, og samtidig foreslå til EU hva de kan bidra med og hva de burde gjøre i Arktis. Konkrete eksempler på dette kan være prosjekter på både regionalt og lokalt nivå, samt finansielle bidrag.

 

Arbeidsplasser

I EUs nye arktispolitikk som kom i april i år ser man et tydelig skille fra foregående år. EU kommuniserer tydelig et skille mellom området rundt Nordpolen og det europeiske Arktis, og fokuserer på sistnevnte. Arbeidsplasser, vekst og innovasjon er viktige stikkord, og det blir også oppmuntret til at aktører i Arktis skal nærme seg EU og ikke omvendt. EU ser potensiale i Nord-Norge for økt vekst gjennom innovasjon. De ser også muligheter for små- og mellomstore bedrifter, og mener Nord-Norge kan gjøre det godt innen felt som bio-økonomi, informasjonsteknologi, fornybar energi og kald-klima teknologi. Ifølge rapporten finnes det mange finansieringsmuligheter i EU for nord-norske aktører som ønsker å bidra til grensekryssende prosjekter.

 

Det nye Arktis-dokumentet skisserer også at EU passer best i en koordinatorrolle i Arktis, og foreslår et «European Arctic Stakeholder Forum» som skal presentere investerings og forskningsprioriteringene for 2017 og fremover. Dette arrangementet skal koordineres av DG MARE.

 

Samarbeid med våre naboer i øst

Et annet aspekt som ikke er spesielt godt kjent i EU systemet er hvor godt samarbeidet med Russland fungerer i nord. Spesielt i disse tider hvor Russland ofte blir sett på som en stor aktør, som man enten må bekymre seg for eller ignorere. Nord-Norges tilnærming til Russland med folk-til-folk-samarbeid, i tillegg til på lokalt og regionalt plan er noe som kan kommuniseres til EU. Det er viktig at EU-tjenestemenn får en bedre forståelse av det grensekryssende arbeidet som foregår i nord mellom både Nord-Norge, Sverige, Finland og Nordøst-Russland.