"Skreien som fiskes i Vesterålen og Lofoten er Rolls-Roycen innen sjømat"

"Skreien som fiskes i Vesterålen og Lofoten er Rolls-Roycen innen sjømat"

Klikk for stort bilde Geir Johnsen-NFK

Sitatet tilhører fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, som åpnet Nordlandskonferansen 2016. 

 

Fylkesrådslederen var en av flere engasjerte talere under konferansen, og han understreket at for eksportfylket Nordland er det som skjer i verden meget viktig for oss her i nord.

 

Han påpekte også at vi har vært heldige sammenlignet med andre deler av Norge med tanke på hvor lite vi egentlig har blitt påvirket av konjunktursvingninger ikke bare i fylket, men i hele landsdelen. Ledigheten er lav og den økonomiske veksten økende.

 

Norvoll understreket at vi må ta med oss dette, men vi må ikke lene oss tilbake og tenke at det er automatikk i at det går bra for Nord-Norge. Vi vet for eksempel ikke helt hvordan havbruksnæringen vil utvikle seg, men at endringer kommer i fremtiden er sikkert. I dag ser vi problemer vi må få bukt med, men vi vet at vekstpotensialet er stort og at fremtidsrettede investeringer må til.

 

For å få til dette, fremhevet fylkesrådslederen at det er nødvendig med både regional og også nasjonal politikk for å sikre at vi kan utnytte den fordelen vi har i nord med umiddelbar nærhet til ressursene slik at fremtidssatsingen på havbruk kan realiseres. Norvoll poengterte at vi må skape industri av fisken på land. Fiskeforedling må skje på nordnorsk jord i større grad for å skape arbeidsplasser og verdiøkning i både nærmiljø, region og nasjonalt.

 

Andre talere inkluderte klima og miljøminister Vidar Helgesen, administrerende direktør i IKT Norge Heidi Austlid, Erlend Bullvåg i Indeks Nordland og Annemie Wyckmans, professor ved NTNU, som alle delte sine framtidstanker om Nordland og muligheter for grønn og blå vekst i landsdelen.

 

Wyckmans fokuserte på viktigheten rundt helhetlig byplanlegging og hvordan byer kan bli smartere og mer bærekraftige. Du kan lese mer om konferansen her.  Det vil etter hvert også bli lagt ut video av konferansen på Nordland Fylkeskommunes hjemmeside.

 

Konferansen, som gikk av stabelen i Bodø 12.-14. januar, hadde "Neste generasjon" som årets hovedtema og trakk til seg rundt 400 interesserte publikummere fra hele Nordland, blant dem ordførere, næringslivsrepresentanter, akademikere og studenter.