Seminar: “The Arctic as the New Knowledge Frontier”

Seminar: “The Arctic as the New Knowledge Frontier”

Klikk for stort bilde Torjus Kleiven Kandal

Den 15. juni er vi medarrangør på et seminar om arktisk forskning.

2015 er på mange måter et «arktisk år» i Brussel. Rådet for Den europeiske union og Europaparlamentet har bedt Kommisjonen om å legge fram et utkast til en helhetlig og integrert Arktis-politikk for EU innen utgangen av året.

 

Kommisjonen vektlegger bærekraftig utvikling tungt i sin tilnærming til arktiske spørsmål. Forskning, innovasjon og romteknologi utgjør sentrale elementer for å sikre forsvarlig forvaltning av arktiske ressurser.

 

Formålet med seminaret er å fremheve nøkkelbehov og muligheter på dette feltet, samt å utforske på hvilken måte økt kunnskap kan bidra til policyutvikling.

 

Seminaret avholdes den 15. juni fra 12.00 til 16.00 på Norges Hus i Brussel, og er et samarbeid mellom Nord-Norges Europakontor, Norges delegasjon til EUNorges Forskningsråd og Norsk Romsenter.

 

Program for seminaret

Påmelding