Seminar om Barentssamarbeidet

Seminar om Barentssamarbeidet

Klikk for stort bilde

Vi arrangerer ettermiddagsseminar om samarbeidet i Barentsregionen på Norway House, så hold av 16. juni. 

Barentssamarbeidet er noe vi gjerne vil at det brede lag i EU-hovedstaden skal få mer kunnskap om, og i den forbindelse arrangerer vi seminaret "Barents Cooperation - The open window between Europe and Russia" sammen med Barentssekretariatet. 

 

 

Forholdet mellom Russland og Vesten har blitt satt på prøve i kjølvannet av Ukrainakrisen; politisk samarbeid på nasjonalt plan er redusert til et minimumsnivå og sanksjoner er innført på begge sider.

 

 

Barentsregionen representerer et viktig unntak i denne sammenhengen og folk i nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Russland har fortsatt godt samarbeid på tvers av landegrenser innen områder som kultur, forretningsutvikling, urfolkspørsmål, utdanning, det sivile samfunn og miljøhensyn. I over to tiår har Barentsentusiaster bidratt i å bryte ned stereotyper og forhindre misforståelser og potensielle konfliker i regionen. 

 

 

Talking Barents-seminaret vil belyse muligheter og utfordringer i Barentsregionen og dele unike eksempler på "best practice." Endelig program kommer på våre nettsider snart.

 

Klikk for stort bilde"Barents Cooperation - The open window between Europe and Russia"

Når: 16. juni fra 14.00-17:00 + mottagelse etter seminaret

Hvor: Norway House, Brussel