Se våre innspill til Europaparlamentet om deres forslag til bærekraftig havpolitikk

Se våre innspill til Europaparlamentet om deres forslag til bærekraftig havpolitikk

Foto: Hentet fra Regjeringens havstrategi-rapport - Klikk for stort bildeFoto: Hentet fra Regjeringens havstrategi-rapportTorsdag 21. september leverte vi innspill til sentrale europaparlamentarikere angående utkastet til en rapport som omhandler bærekraftig forvaltning av havområdene.

RapportforslagetInternational ocean governance: an agenda for the future of our oceans in the context of the 2030 SDGs” fremmes av komitéen for miljø, folkehelse og matsikkerhet (ENVI), og har sin bakgrunn i EUs ønske om en mer bærekraftig forvaltning av havressursene for å nå FNs bærekraftsmål for 2030 (les mer her).

Internasjonalt samarbeid

Etter planen skal rapporten med innsendte endringsforslag stemmes over i ENVI-komiteen førstkommende torsdag. Endelig votering i plenum skal foregå i Strasbourg 23. oktober 2017.

Fra et nordnorsk perspektiv er vi fornøyde med innholdet i førsteutkastet til rapporten som ble publisert 31. mai 2017. Her fremmes blant annet flere konstruktive forslag til å bekjempe marin forsøpling og forurensning.

Rene hav er essensielt for fremtiden til våre hav- og kystområder. Vi støtter derfor rapportens overordnede mål om økt internasjonalt samarbeid og forskning på blant annet mikroplast. Våre innspill, sendt på vegne av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune, anerkjenner derfor rapportens relevans og betydning.

Uenig i endringsforslag

Samtidig biter vi oss merke i at en del av de totalt 267 endringsforslagene, lansert av forskjellige politiske grupperinger på Europaparlamentet og enkelte parlamentarikere, kan få uheldige konsekvenser for nordnorsk næringsliv og kystsamfunn.

For oss er det viktig at lokale samfunn inkluderes i utviklingen av havområdepolitikken i Arktis.

De kommende ukene vil vi forsøke å påvirke prosessen før saken skal stemmes over i ENVI-komiteen i november og plenumsavstemningen i Strasbourg 11. desember.

NB: Plenumsavstemningen var tiltenkt å foregå 23. oktober, men har blitt utsatt grunnet "tekniske årsaker".