Se Nord-Norge sitt innspill til EUs nye arktiske politikk

Se Nord-Norge sitt innspill til EUs nye arktiske politikk

Klikk for stort bildeVi har kommet med nordnorske synspunkt på EUs arktiske engasjement. Melbu i Vesterålen, som bildet er tatt fra, regnes av EU for å være i det arktiske området. Torjus Kleiven Kandal

EU er i gang med en oppdatering av sin arktiske politikk. På vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene har vi gitt et siste innspill, i denne omgang, på hva vi ønsker at EU skal legge vekt på.

Vi fremhever spesielt at regionale støtteordninger er svært viktig for å sørge for vekst og opprettholdelse av aktiviteten i landsdelen.

 

Her tenkes det spesielt på differensiert arbeidsgiveravgift som er et svært viktig økonomisk virkemiddel som gjør det attraktivt å starte og drive næringsvirksomhet i landsdelen som fører til arbeidsplasser og aktivitet.

 

Les hele innspillet her.

 

Videre i innspillet blir det påpekt at man må ha fokus på bærekraftig vekst og at regionen har et stort potensial når det gjelder grønn energi. Klimaendringer og dets innvirkning på blant annet samisk kultur og levevei er et område der man har behov for mer informasjon.

 

Det er også viktig at man benytter seg av forsknings- og innovasjonskapasiteten som ligger i Nord-Norge. Den er tross alt i forkant når det gjelder arktiske forhold.

 

 

Regionen er også viktig når det gjelder å sikre matforsyning til Europa. For å bedre forsyningen av sjømat og andre produkter fra regionen vil det også være viktig at man utbedrer infrastruktur innen samferdsel. Her blir Barents transportplan trukket frem.

 

Vårt nære forhold til Russland fremmet av blant annet det viktige arbeidet til Barentssekretariatet bidrar til at vi bor og jobber i et område som er preget av et lavt spenningsnivå.

 

Det forventes at den nye politikken legges frem og vedtas i desember 2015, og i den forbindelse vil det være viktig at Nord-Norge er tilstede gjennom sitt Europakontor for på den måten å best mulig informere om de muligheter og behov vi har.