Se de nye prioriteringene til NORA

Se de nye prioriteringene til NORA

Klikk for stort bildeNORA, en del av Nordisk Ministerråd, gir støtte til nordnorske aktører. Les her hva du kan søke på.

NORA er en mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbeid. De gir økonomiske støtte for samarbeidsprosjekter som involverer partnere fra minst to av de fire NORA-landene (Færøyene, Grønland, Island og Kyst-Norge). Både bedrifter, myndigheter, privatpersoner kan søke finansiering for et prosjekt. Det er mulig å søke om finansiering til spesifikke prosjekter, for etablering av et nettverk eller til forprosjekter.

I NORAs strategiprogram for perioden 2017-2020 er følgende punkter valgt som hovedfokusområder prosjektstøtte:

1. Kreative næringer

Kreative næringer betyr aktiviteter basert på kreativitet, kunnskap og talent, noe som vil resultere i velferd og arbeidspotensial ved å utvikle og utnytte intellektuell kapital. NORA prioriterer prosjekter som kan skape nye arbeidsplasser eller har et kommersielt potensial.

2. Grønn energi

Grønne energiløsninger skal utvikles og implementeres både på land og til sjøs. NORA prioriterer prosjekter med grønne løsninger ombord på skip og i tett befolkede områder.

3. Bioøkonomi

Innovasjon skal resultere i utvikling av verdikjeder av allerede utnyttede ressurser, nye verdikjeder og bærekraftige matssystemer. NORA prioriterer prosjekter som utvikler lokale verdikjeder for mat, kortreist matprodukter, distribusjon av tradisjonell regional mat, eller utnytter ubrukte eller lite brukte ressurser innenfor tema.

4. Bærekraftig turisme

Turisme skal bidra til å diversifisere av regionens skjøre økonomier, samtidig å gjøre turistnæringen mer bærekraftig. NORA prioriterer prosjekter som styrker turismen i grisgrendte områder, og innovative og bærekraftige turismeprodukter og konsepter. Regionens kulturarv bør være et godt utgangspunkt i produktutviklingen.

5. Informasjons-og kommunikasjonsteknologi

IKT er en viktig faktor i en region med store avstander. NORA ønsker å bidra til utvikling av IKT-løsninger som er tilpasset regionen.

6. Velferdstjenester

Samarbeid i regionen som løser utfordringene med store avstander og mangel på nok fagfolk og pasienter/klienter, noe som er sentralt for regionens fremtid. NORA vil prioritere utvikling av relevante, regionspesifikke løsninger

7. Maritim sikkerhet/beredskap
Den økede skipstransporten i Nord-Atlanten og Arktis skaper nye, kompliserte utfordringer i regionen. NORA ønsker å sette fokus på de relevante utfordringene og mulige løsningsmodeller.

NORA fokuserer også på å styrke samarbeidet med de nordiske naboene i Vesten. NORA oppfordrer derfor prosjekter med partnere fra spesielt Canada og Skottland.

Søknadsfristen for nåværende periode er 2. oktober 2017. Mer info fås her.

NORA støtter en rekke forskjellige prosjekter. Felles for alle prosjekter er at de er alle relevante for organisasjonens overordnede mål: å skape en kraftig Nord-Atlanterhavsregion kjent for sin sterke, bærekraftige økonomiske utvikling.