Se barentsseminaret på nett

Se barentsseminaret på nett

Klikk for stort bilde

Nå kan du se hele seminaret og lese sammendraget av det grenseløse samarbeidet. 

Nær 100 deltakere fra hele Europa med en interesse for aktiviteter i nord hadde tatt turen til Norway House i Brussel, hvor Barentssekretariatet og Nord-Norges Europakontor organiserte et halvdagsseminar om Barentssamarbeidet 16. juni 2016. 

 

Klikk for stort bildeDen finske europaparlamentarikeren Liisa Jaakonsaari var en av hovedinnlederne. Jonas Karlsbakk

 

Se video fra seminaret her.

 

I fire sesjoner handlet det om muligheter og utfordringer i det grenseoverskridende samarbeidet på områder som kultur, næringsutvikling, urfolksspørsmål, utdanning, sivilsamfunn og miljøvern.

 

Se programmet her.

 

Både EU og andre europeiske aktører fra næringsliv og forskning viser økende interesse for utviklingen i nord, og Barentsregionen er et viktig område i å bringe sammen gamle og nye aktører, og dermed fremme en bærekraftig fremtid basert på samarbeid i europeiske Arktis.

 

Klikk for stort bildeNær 100 deltagere var innom seminaret i Brussel i juni Jonas Karlsbakk

Den geo-politiske situasjonen i kjølvannet av Ukraina-krisen har blitt belastning på forholdet mellom Russland og Vesten. Politisk samarbeid på nasjonalt nivå er redusert til et minimum, med innføringen av sanksjoner på begge sider. Barentsregionen representerer et viktig unntak. I over 20 år har Barents

-entusiaster bidratt til å bryte ned stereotypier og for å hindre misforståelser og potensielle konflikter i regionen.

 

Se flere bilder på Barentssekretariatets hjemmesider.

 

For å få et inntrykk av hvordan Barentssamarbeidet fungerer i praksis, ble en rekke konkrete prosjekter representert. Samarbeidet mellom russiske og norske journalister er en av de mest suksessrike historiene om Barentssamarbeidet.

 

Sportssamarbeidet i Barentsregionen har aldri vært mer omfattende enn det vi ser i dag. Med Barents Games 

Klikk for stort bildePaneldebatten avsluttet Barentsseminaret. Fra venstre er Runar Sjåstad, Finnmark fylkeskommune, Pentti Malinen, Barents Regional Council, Christina Henriksen arbeidsgruppe for urfolk i Barents Euro-Arctic Council og Inna Fedorova i Barents Regional Youth Council. Jonas Karlsbakk

har barentsidretten samlet seg i en årlig massemønstring med 1000 utøvere som konkurrerer i rundt 15 idretter. I år arrangerte Murmansk Barents Winter Games. Et arrangement hvor politiske spenninger ikke var et tema. En rekke andre eksempler ble presentert.

 

Les sammendraget av seminaret her.

 

Den fjerde sesjonen i Talking Barents var en paneldebatt moderert av Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger kommune i Norge. Sanksjonspolitikk og økt spenning har hatt sine konsekvenser også regionalt i nord, men relasjonene på tvers av grensene i nord er som før og det folkelige samarbeidet fortsetter.

 

– Konflikten mellom Europa og Russland er skapt av politikere og den må da også løses av politikere. Folk-til-folk-samarbeidet er løftet frem av folk i Barentsregionen og det skal bestå uansett hva som skjer på den politiske arena, sa Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark i den avsluttende Talking Barents debatten.