Samferdselsråden i Europaparlamentet: – Hver tiende laks spist i verden kommer fra min region

Samferdselsråden i Europaparlamentet: – Hver tiende laks spist i verden kommer fra min region

(Foto: Hilda Grönvall) - Klikk for stort bilde(Foto: Hilda Grönvall)Svein Eggesvik, samferdselsråd i Nordland, snakket varmt om «Bothnian Corridor» og hva det kan bety for Nord-Norge foran blant andre direktøren for DG MOVE.

Onsdag 18. oktober ble transportseminaret Future of the TEN-T Core Networks: Tapping the potential of the North holdt i Europaparlamentet. Seminaret er resultatet av et samarbeid mellom Nord-Norges Europakontor, NSPA-nettverket og andre skandinaviske regionkontor i Brussel.

Her møttes representanter fra EU-institusjonene, jernbaneindustrien og nasjonal- og regionalpolitikken i Norge, Sverige og Finland til diskusjon om den fremtidige utformingen av TEN-Ts hovedkorridorer og utviklingspotensialet i det europeiske transportsystemet.

Se bildeserie lenger nede i artikkelen.

Hver tiende laks

Under paneldebatten deltok Samferdselsråden i Nordland Fylkeskommune, Svein Eggesvik, som den eneste norske representanten. I talen snakket han blant annet om viktigheten påkoblingen til Ofotbanen kan ha for både Norge og Europa.

– Hver tiende laks spist som blir spist i verden er produsert i min region, Nordland. De kommende årene vil etterspørselen i Europa etter varer fra arktis – særlig sjømat og mineraler – fortsette å øke. Det er bare å se på tallene: I år er sjømateksporten fra Nord-Norge 25 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Vi snakker rekordvekst i bransjen, sa Eggesvik fra talerstolen.

Videre påminte han de fremmøtte at EUs arktiske politikk (se f.eks. side 11) legger stor vekt på behovet for investering i utarbeidelsen av infrastrukturen i nordlige strøk, og argumenterte derfor for at den «botniske korridoren» er et steg i riktig retning.

– Det kan være med på å generere matsikkerhet, industriell konkurranse, regional utvikling på tvers av landegrensene, og bidra til lavkarbonøkonomien, uttalte han.

Transportdirektøren er positiv

Blant de andre innleggsholderne var Herald Ruijters, direktør for Kommisjonens DG MOVE, Åsa Webber, ambassadør i Sveriges representasjon til EU, og Mervi Kaikkonen fra Transportbrukernes Fellesorganisasjons faste representasjon til EU.

Ruijters uttalte at han er svært positiv til planene, og gir ballen videre til regjeringene til Sverige, Finland og Norge, som først må komme til enighet om prosjektet før det kan bli en realitet. For øyeblikket er det den svenske regjeringen som drøyer, kom det frem under seminaret.

Les også: Ønske om å endre transportnettverket i Europa: Kan inkludere Ofotbanen

Formålet med seminaret var å fremme muligheten for at den «botniske korridoren» – som strekker seg fra sørvest i Finland, opp og rundt Bottenvika og ned i Sør-Sverige – skal kobles på de eksisterende kjernenettverkskorridorene Scandinavian-Mediterranean og North Sea-Baltic. Dette vil i så fall forlenge og forbinde de eksisterende jernbanene, samt sikre en grenseoverskridende forbindelse mellom Norge, Sverige og Finland på grunn av tilkoblingen til Ofotbanen til Narvik.

Forbindelsen mellom Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge er en viktig rute for internasjonal handel med jernmalm, mineraler, fiskeri og akvakultur. Nord-Norges Europakontor jobber derfor sammen med NSPA-nettverket for å fremme denne mulige kjernekorridoren i EU og særlig for at Ofotbanen til Narvik skal bli en del av den. Dette fordi det blant annet vil det kunne gi positivt utslag for eksport av nordnorske produkter.