Samferdselsministeren i Brussel for å ta opp utfordringer på norske vinterveier

Samferdselsministeren i Brussel for å ta opp utfordringer på norske vinterveier

Klikk for stort bilde Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterte åtte EU-land på et seminar om vinterutfordringer i vegtransporten.

I Norge er det allerede satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen rundt de utfordringer tungtransporten representerer på vinterføret, men samferdselminister Solvik-Olsen mener dette også er emner som bør inn i felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører.

 

Som en respons til EUs arbeid med revisjon av yrkessjåførdirektivet, sendte samferdselsministeren før jul et innspill til EU-kommisjonen om felles kompetansekrav for kjøring på vinterføre. Flere transportministere i andre land som opplever lignende utfordringer mottok samtidig et brev som foreslår at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Det er disse landene som torsdag denne uke  var samlet på et seminar i den norske EU-delegasjonen i Brussel.

 

Les hele saken på regjeringens nettside